Việt Tân - Nam Định

Địa chỉ
 Trụ sở: Quầy vé số 96, 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Thông tin nhà xe Việt Tân - Nam Định

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Bến xe Miền Đông Quầy vé số 96, 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 0919.880.117 0919.880.117
Giao Thủy Giao Thủy, Tỉnh Nam Định 0919.880.117 0919.880.117