Văn Minh (Hải Phòng)

Địa chỉ
 Trụ sở: Xã Hợp Thành, Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng

Thông tin nhà xe Văn Minh (Hải Phòng)

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Thủy Nguyên Xã Hợp Thành, Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng 0936 929 296 - 0912 265 296 0912 265 296
Hà Nội Ba Đình, TP. Hà Nội 0936 929 296 - 0912 265 296 0912 265 296