Trung Dũng (Hải Phòng)

Địa chỉ
 Trụ sở: số 26/317 Đà Nẵng, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Thông tin nhà xe Trung Dũng (Hải Phòng)

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Bến xe Cầu Rào Số 1 Thiên Lôi, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng 0313 766 683 - 0903 206 578 0313 766 683 - 0903 206 578
Bến xe Cẩm Thủy Thị trấn Cẩm Thủy, Cẩm Thủy, Tỉnh Thanh Hóa 0313 766 683 - 0903 206 578 0313 766 683 - 0903 206 578
Bến Xe Ngọc Lặc Thị Trấn Ngọc Lặc, Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa 0313 766 683 - 0903 206 578 0313 766 683 - 0903 206 578
Bến xe Minh Lộc xã Minh Lộc, Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa 0313 766 683 - 0903 206 578 0313 766 683 - 0903 206 578
Bến xe Nga Sơn Thị trấn Nga Sơn, Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 0313 766 683 - 0903 206 578 0313 766 683 - 0903 206 578