Thưởng Nga

Địa chỉ
 Trụ sở: Tổ 3, Thị trấn Bằng Lũng, Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

Thông tin nhà xe Thưởng Nga

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Bắc Kạn Thị trấn Bằng Lũng, Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn 0973. 13. 6668 (0281) 3844.207
Bến xe Mỹ Đình 20 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, TP. Hà Nội 0973. 13. 6668 0973. 13. 6668