Thu Trang

Địa chỉ
 Trụ sở: Quầy 10 - Bến xe Thượng Lý, số 52 Sở Dầu, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Thông tin nhà xe Thu Trang

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Quầy 10 - Bến xe khách Thượng Lý Số 52 Sở Dầu, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
VP Bến xe Nước Ngầm số 1, Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, TP. Hà Nội