Thanh Nhung

Địa chỉ
 Trụ sở: Đường Minh Khai, Phường Phố Mới, Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Thông tin nhà xe Thanh Nhung

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Bến xe Bắc Giang Xương Giang, P. Thọ Xương , Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang 0913 596 007 0913 596 007
Bến xe Lào Cai Minh Kha, Phường Phố Mới, Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 0913 596 007 0913 596 007