Thành Nhân - Hải Phòng

Địa chỉ
 Trụ sở: Số 52 Đường Hà Nội, Sở Dầu, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Thông tin nhà xe Thành Nhân - Hải Phòng

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Bến Xe Thượng Lý 52 Hà Nội, Sở Dầu, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Bến Xe Miền Đông Quầy 54 - 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh