Tấn Phát

Địa chỉ
 Trụ sở: Giao Thủy, Tỉnh Nam Định

Thông tin nhà xe Tấn Phát

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Bến xe Miền Đông 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 0945 08 6262 - 0948 272 229 0948 272 229
Giao Thủy Giao Thủy, Tỉnh Nam Định 0350 868 0999 - 0945 08 6262 0945 08 6262