Sáu Bản

Địa chỉ
 Trụ sở: 704 Hùng Vương, Chư Sê, Tỉnh Gia Lai

Thông tin nhà xe Sáu Bản

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Bến xe Miền Đông 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 09883 4444 6 09823 4444 8
Bến xe Chư Sê Số 811 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, Chư Sê, Tỉnh Gia Lai 09883 4444 6 09823 4444 8
Nhà xe Sáu Bản 704 Hùng Vương, Chư Sê, Tỉnh Gia Lai 09883 4444 6 09823 4444 8