Pokemon

Địa chỉ
 Trụ sở: TT. Chí thạnh, Tuy An, Tỉnh Phú Yên

Thông tin nhà xe Pokemon

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Bến xe miền Đông 292 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 098 106 9379 - 057 3866668
VP Phú Yên TT. Chí thạnh, Tuy An, Tỉnh Phú Yên 098 106 9379 - 057 3866668