Phi Hiệp

Địa chỉ
 Trụ sở: Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Thông tin nhà xe Phi Hiệp

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Bến xe Miền Đông Quầy vé số 50, 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 0905.100.743 - 0905.100.744 0905.100.744
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Quầy vé 5A - 201 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Minh, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 0905.100.744 0905.100.744