Nhựt Hương

Địa chỉ
 Trụ sở: Thôn Phú Nhiêu, Hòa Mỹ Đông, Tây Hòa, Tỉnh Phú Yên

Thông tin nhà xe Nhựt Hương

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Bến xe Miền Đông 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 0988 255 644
Văn Phòng Hoà Mỹ Đồng xã Hòa Mỹ Đông, Tây Hòa, Tỉnh Phú Yên 02572 224 632
Văn Phòng Hoà Mỹ Tây xã Hòa Mỹ Tây, Tây Hòa, Tỉnh Phú Yên 02572 224 632