Ngọc Chóng

Địa chỉ
 Trụ sở: Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Thông tin nhà xe Ngọc Chóng

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Bến Xe Cầu Rào Số 01 Thiên Lôi, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng 0912 846 837 - 0313 884 162 0313 884 162
Bến Xe Miền Đông 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 0313 884 162 - 0912 846 837 0912 846 837