Nam Liên

Địa chỉ
 Trụ sở: Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

Thông tin nhà xe Nam Liên

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Bến xe Mỹ Đình 20 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, TP. Hà Nội (0230) 381.1143 0913.322.248
Bến xe Điện Biên Phố 1, Phường Thanh Bình, Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên (0230) 381.1143 0913.322.248