Mười Phượng

Địa chỉ
 Trụ sở: Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định

Thông tin nhà xe Mười Phượng

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Bến Xe Phù Mỹ Thôn Vạn Phước, Xã Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định 0902 022 334 0903 022 334
Bến Xe Miền Đông 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 0902 022 334 0903 022 334