Minh Trang

Địa chỉ
 Trụ sở: QL 55, Phước Bửu, H. Xuyên Mộc, Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Thông tin nhà xe Minh Trang

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Bến Xe Xuyên Mộc QL 55, Phước Bửu, H. Xuyên Mộc, Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (064) 387.1266 - 0918.854.828 0913.777.078
Bến Xe Bình Châu Bình Châu, Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 0913.777.078 - 0918.854.828 0918.854.828
Bình Thạnh Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 0913.777.078 - 0918.854.828 0913.777.078