Minh Hoa

Địa chỉ
 Trụ sở: 20 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, TP. Hà Nội

Thông tin nhà xe Minh Hoa

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Bến xe Mỹ Đình 20 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, TP. Hà Nội 0973.527.215 0973.527.215
Bến xe Yên Bái Bình Thạnh, Yên Bái, Tỉnh Yên Bái 0973.527.215 0973.527.215