Minh Hải (Gia Lai)

Địa chỉ
 Trụ sở: Tổ dân phố 18, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

Thông tin nhà xe Minh Hải (Gia Lai)

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Bến xe KBang Số 7 Lê Lợi, Thị trấn Kbang, KBang, Tỉnh Gia Lai