Mận Vũ

Địa chỉ
 Trụ sở: Cơ sở 1: Cạnh hiệu sách nhân dân Kỳ Anh - Cơ sở 2: Đối diện Ngã 3 đường Việt Lào, Thị trấn Kỳ Anh, Tx.Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Thông tin nhà xe Mận Vũ

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Bến Xe Nước Ngầm Km số 8, đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, TP. Hà Nội (039) 3865.689 0982.161.090
Hà Tĩnh Cơ sở 1: Cạnh hiệu sách nhân dân Kỳ Anh - Cơ sở 2: Đối diện Ngã 3 đường Việt Lào, Thị trấn Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh 0393.865.689 - 0989.878.112 0982.161.090