Mai Đức

Địa chỉ
 Trụ sở: 251 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, TP. Hải Phòng

Thông tin nhà xe Mai Đức

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Trần Nguyên Hãn - Lê Chân 251 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, TP. Hải Phòng 031 3781 595 - 0913 262 962 031 3784 051
Phạm Hữu Điều - Lê Chân 127 Phạm Hữu Điều, Lê Chân, TP. Hải Phòng 031 3781 595 - 0913 262 962 031 3784 051
Bến Xe Niệm Nghĩa 275 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, TP. Hải Phòng 031 3781 595 - 0913 262 962 031 3784 051
Bến Xe Miền Đông 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 031 3781 595 - 0913 262 962 031 3784 051