Linh Chi

Địa chỉ
 Trụ sở: BX miền Đông, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Thông tin nhà xe Linh Chi

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Bến xe Miền Đông 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 0918 100 160 - 0968 004 005 0918 100 160 - 0968 004 005
Bến xe Đức Linh Đức Linh, Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận 0918 100 160 - 0968 004 005 0918 100 160 - 0968 004 005