Liên Tấn (Tấn Phát)

Địa chỉ
 Trụ sở: Xóm 3, Cổng Chào, Xã Hải Vân, Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

Thông tin nhà xe Liên Tấn (Tấn Phát)

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Xã Hải Vân Xóm 3 Cổng Chào, Xã Hải Vân, Hải Hậu, Tỉnh Nam Định 0350 374 3013 0350 374 3013 - 0912 284 024
Đại Đồng Ngã 3 Đại Đồng, Giao Thủy, Tỉnh Nam Định 0350 374 3013 0350 374 3013 - 0912 284 024
Bến Xe MIền Đông 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 0350 374 3013 0350 374 3013 - 0912 284 024