Liên Công

Địa chỉ
 Trụ sở: Quầy 10, Bến xe Thượng Lý - số 52 Sở Dầu, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Thông tin nhà xe Liên Công

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Quầy số 10 Bến xe Thượng Lý số 52 Sở Dầu, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Quầy 54 và 76 Bến xe Miền Đông đường Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh