Lào Tiển

Địa chỉ
 Trụ sở: 287 Ngô Quyền, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Thông tin nhà xe Lào Tiển

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Bến xe Cầu Rào số 1 Thiên Lôi, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng 0511 2245429 0913 570 226
Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng 201 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Minh, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 0913 570 226 0511 2245429