KT Travel Huế

Địa chỉ
 Trụ sở: 86 Lê Lợi, Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế

Thông tin nhà xe KT Travel Huế

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Bến xe Phía Nam Huế 97 An Dương Vương, Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế 1900 7070 - 1900 969681 0905 615 715
VP Huế 86 Lê Lợi, Huế, Tỉnh Thừa Thiên-Huế 1900 7070 - 1900 969681
Bến xe Nha Trang 257 Lê Lợi, Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 0905 615 715 0905 615 715