Khánh Thịnh Limousine

Địa chỉ
 Trụ sở: Tổ 12 Thị Trấn Phù Yên, Phù Yên, Tỉnh Sơn La

Thông tin nhà xe Khánh Thịnh Limousine

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
VP Hà Nội X5 Khu tái định cư Dương Khuê, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
VP Phù Yên Số 113, Khối 11, Thị Trấn Phù Yên, Phù Yên, Tỉnh Sơn La