Hải Lài

Địa chỉ
 Trụ sở: Thị xã Sông Cầu, Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên

Thông tin nhà xe Hải Lài

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Bến xe Miền Đông 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 0987 324 724 - 0909 543 254 - 0903 543 254
Xuân Lộc Chợ Xuân Lộc, QL1A, Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên