Hải Hựu

Địa chỉ
 Trụ sở: Thị Trấn Yên Thế, Lục Yên, Tỉnh Yên Bái

Thông tin nhà xe Hải Hựu

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Bến Xe Khách Lục Yên Thị Trấn Yên Thế, Lục Yên, Tỉnh Yên Bái 0912 451 745 - 0912 220 140 0912 451 745 - 0912 220 140
Hà Nội 01 Trần Khánh Dư, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 0912 451 745 - 0912 220 140 0912 451 745 - 0912 220 140