Hải Hoàng Gia

Địa chỉ
 Trụ sở: Phòng số 6, tầng 2 bến xe Vinh, Vinh, Tỉnh Nghệ An

Thông tin nhà xe Hải Hoàng Gia

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Bx Trung Tâm Đà Nẵng 0945 45 86 68 - 0962 164 777
Bx Vinh 0942 26 26 26 - 096 669 2007