Duyệt Thủy

Địa chỉ
 Trụ sở: Km11, đường 39B, Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình

Thông tin nhà xe Duyệt Thủy

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Kiến Xương Kiến Xương, Kiến Xương, Tỉnh Thái Bình (036) 381.1833 - 01234.125.129 01234.125.128
Bến xe Phố Mới Phường Phố Mới, Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 01234.125.129 01234.125.129