Công Ty CPCVTDV Bắc Kạn

Địa chỉ
 Trụ sở: Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Thông tin nhà xe Công Ty CPCVTDV Bắc Kạn

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Bến Xe Bắc Kạn Tổ 8 Phường Đức Xuân, Thị Xã Bắc Cạn, Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn 0281 3878 117 0281 3870 838
Bến Xe Thái Nguyên Lương Ngọc Quyên, Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 0281 3878 117 0281 3870 838