Châu Tịnh

Địa chỉ
 Trụ sở: Cổ Đạm, xã Xuân Hoa, Hà Tĩnh, Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Thông tin nhà xe Châu Tịnh

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Bến xe Nước Ngầm 01, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai
VP Cổ Đạm Cổ Đạm, Xuân Hoa, Hà Tĩnh
Đại lý Xuân Thành Xuân Thành
Đại lý Cương Gián Xã Xuân Song, Huyện Nghi Xuân
Đại lý Chợ Huyện Xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà
Đại lý Cầu Trù Huyện Lộc Hà, Xã Thụ Lộc