A Ba

Địa chỉ
 Trụ sở: Bến xe Miền Đông, 292 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Thông tin nhà xe A Ba

Tên Địa chỉ Điện thoại đặt vé Điện thoại gửi hàng
Bến xe Miền Đông 292 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 0988 881 112 - 0982 111 777 0982 111 777
Bến xe Giáp Bát Km6 đường Giải phóng, Hoàng Mai, TP. Hà Nội 0988 881 112 - 0982 111 777 0982 111 777