Xe khách Đại Soái tuyến Nghĩa Hưng Nam Định Thái Bình Cầu Rào Niệm Nghĩa Hải Phòng

Nhà xe hiện có 2 đầu xe chạy tuyến này với lộ trình cụ thể: Quỹ Nhất (Nghĩa Hưng) – Liễu Đề – BigC Nam Định – Quốc lộ 10 – Thái Bình – Vĩnh Bảo – Quý Cao – Bến xe Niệm Nghĩa (Hải Phòng) và chiều đi ngược lại.

Xe Đại Soái 1: Biển số xe 18N 8478 Số điện thoại theo xe 0984.353.548.
Giờ xuất bến tại bến xe Quỹ Nhất lúc 5h00 hàng ngày. Giờ về lúc 9h50 tại Bến Xe Cầu Rào theo chiều ngược lại.

Xe Đại Soái 2: Biển số xe 18B 01934 Số điện thoại:  0912.207.831.

Thời gian xuất bến lúc 5h30 tại bến Quỹ Nhất và giờ về tại Bến Niệm Nghĩa lúc 13h00 hằng ngày.

Xe khách Quang Soạn tuyến Nghĩa Hưng Nam Đinh Thái Bình Hải Phòng

Biển số xe: 18B 01343 Số điện thoại nhà xe 0912.856.164 hoặc số 0948.037.374.

Thời gian xuất bến tại Đông Bình (Nghĩa Hưng) lúc 6h10 qua lần lượt Liễu Đề Nam Định Thái Bình Vĩnh Bảo, Kiến An, Cầu Niệm và điểm cuối Cầu Rào. Thời gian về tại Bến Cầu Rào lúc 14h00 hằng ngày.

Xe khách Quốc Khánh tuyến Nghĩa Hưng Nam Đinh Thái Bình Niệm Nghĩa Hải Phòng

Biển số xe: 18B 01985 Số điện thoại  0974.896.100 hoặc số 0988.866.028

Thời gian xuất bến tại Đông Bình (Nghĩa Hưng) 13h25. Thời gian về tại bến Niệm Nghĩa lúc 06h50

Xe khách Ngọc Sự tuyến Nghĩa Hưng Nam Đinh Thái Bình Cầu Rào Hải Phòng

Biển số: 18B 01065 Số điện thoại 0912.116.259 hoặc số 0947.690.355.

Thời gian xuất bến lúc 12h45 tại Bến Xe Đông Bình (Nghĩa Hưng). Thời gian về lúc 06h10 tại Bến Xe Cầu Hải Phòng.

Xe khách Tuấn Tài tuyến Nghĩa Hưng Nam Đinh Thái Bình Cầu Rào Hải Phòng

Biển số xe : 15B 02285 Số điện thoại 0962.070.770.

Thời gian xuất bến lúc 15h50 tại bến xe Quỹ Nhất Nghĩa Hưng. Thời gian về lúc 07h45 tại Bến Xe Cầu Rào Hải Phòng.
Chỉ cần chọn điểm đi và điểm đến, chúng tôi sẽ cung cấp  cho các bạn thông tin, danh sách các xe khách chạy ở mọi nơi trên toàn quốc qua websize: https://xekhachxanh.com/ hoặc liên hệ trực tiếp tới hotline của nhà xe.

Xin Kính Chúc quý khách thượng lộ bình an!!