Xe Khách Hải Hậu
►Tuyến xe : Hải An - Hải Hậu – Giáp Bát – Hà Nội
►Giờ xe chạy:★Sáng đi:
Hải An: 06h 45′ - Hải Toàn 06h50' - Hải Phong 06h55' - Trực Thắng 07h00'- - Trực Đại: 07h 05′ - Yên Định 07h15'
★Chiều về:
Hà Nội – Bx Giáp Bát: 14h00′
►Lộ trính xe khách Hoàng Toàn: Hải Hậu – Hải An –Hải Toàn - Hải Phong -Trực Thắng - Trực Đại – Yên Định – Cầu Lạc Quần – Cổ Lễ – Big C Nam Định – Bx Giáp Bát – Hà Nội
►Liên hệ nhà xe Hoàng Toàn: 0906.100.946
►Biển số: 18B - 009.46