Tuyến xe : Hả Thịnh - Cồn- Yên Định- Hải Hậu – Giáp Bát – Hà Nội
► Giờ xe chay:
★Hải Thịnh đi: 15h10' - Hải Ninh 15h40' Hải Phú 15h55' - Cồn 16h00' Yên Định 16h20'

★Về : Hà Nội – Bx Giáp Bát: 20h00'
► Lộ trình xe chay : Hải Thịnh - Hải Châu - Cồn- Yên Định - Hải Hậu – Cầu Lạc Quần – Cổ Lễ – Big C Nam Định – Bx Giáp Bát – Hà Nội
► Liên hệ nhà xe Tuấn Ngân : 0889.424.286
► Biển số: 18B - 022.26
► Loại xe : 29 chỗ ngồi