Danh sách các xe khách chạy tuyến Thanh Hóa – Hải Phòng

STTNhà xeĐiện thoạiTiện íchNơi điNơi đếnGiá vé(vnđ)
1 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỊNH HƯNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hải Phòng
02253778923
02253919191

1 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước uống
 • xe khách CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỊNH HƯNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến xe phía bắc Thanh Hóa
 • Bến Xe Cầu Rào xe khách CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỊNH HƯNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ 30 phút
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
2 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỊNH HƯNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hải Phòng
02253778923
02253919191

1 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước uống
 • Minh Lộc xe khách CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỊNH HƯNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Cầu Rào xe khách CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỊNH HƯNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 80 000
 • Liên hệ đặt vé
3 CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐÔNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hải Phòng
02253519129
0983519129

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 35 chỗ
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn Lạnh và nước uống
 • Bến xe phía bắc Thanh Hóa... xe khách CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐÔNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Niệm Nghĩa xe khách CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐÔNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ 30 phút
 • 110 000
 • Liên hệ đặt vé
4 CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐÔNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hải Phòng
02253519129
0983519129

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 47 chỗ
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn Lạnh và nước uống
 • Bến Xe Vĩnh Lộc xe khách CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐÔNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Niệm Nghĩa xe khách CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐÔNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 5 giờ 30 phút
 • 120 000
 • Liên hệ đặt vé
5 CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐÔNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hải Phòng
02253519129
0983519129

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 47 chỗ
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn Lạnh và nước uống
 • Bến Xe Thường ... xe khách CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐÔNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Niệm Nghĩa xe khách CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐÔNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 5 giờ 30 phút
 • 120 000
 • Liên hệ đặt vé
6 HTX THỐNG NHẤT
Tuyến: Thanh Hóa – Hải Phòng
02253876027
0915942042

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 34- > 46 chỗ
 • Có điều hòa
 • Bến Xe Nga Sơn xe khách HTX THỐNG NHẤT
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Cầu Rào xe khách HTX THỐNG NHẤT
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 2 giờ
 • 90 000
 • Liên hệ đặt vé
7 CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hải Phòng
02253856275
4 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
 • Bến Xe Phía ... xe khách CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Cầu Rào xe khách CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ 30 phút
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
8 CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hải Phòng
02253856275
2 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
 • Bến Xe Phía ... xe khách CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Niệm Nghĩa xe khách CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 5 giờ 30 phút
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
9 CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hải Phòng
02253856275
1 chuyến/ngày
 • Xe khách chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
 • Bến Xe Khách ... xe khách CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Cầu Rào xe khách CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ 30 phút
 • 120 000
 • Liên hệ đặt vé
10 CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hải Phòng
02253856275
1 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
 • Bến Xe Sầm Sơn xe khách CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Cầu Rào xe khách CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 5 giờ
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
11 CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hải Phòng
02253856275
1 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
 • Bến Xe Phía ... xe khách CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Niệm Nghĩa xe khách CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
12 XE KHÁCH HÀO HƯƠNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hải Phòng
02373867139
02373566027

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 47 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 • Triệu Sơn xe khách XE KHÁCH HÀO HƯƠNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Cầu Rào xe khách XE KHÁCH HÀO HƯƠNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 5 giờ
 • 110 000
 • Liên hệ đặt vé
13 CÔNG TY CP XE KHÁCH THANH HÓA
Tuyến: Thanh Hóa – Hải Phòng
02373858858
0904161233

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 35 chỗ
 • Có điều hòa
 • Bến Xe Phía ... xe khách CÔNG TY CP XE KHÁCH THANH HÓA
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Cầu Rào xe khách CÔNG TY CP XE KHÁCH THANH HÓA
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 5 giờ
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
14 CÔNG TY CP VT DLTM QUANG ĐÔNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hải Phòng
0912223548
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 45 chỗ
 • Có nước uống
 • Bến Xe Phía ... xe khách CÔNG TY CP VT DLTM QUANG ĐÔNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Cầu Rào xe khách CÔNG TY CP VT DLTM QUANG ĐÔNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 90 000
 • Liên hệ đặt vé
15 CÔNG TY CP VT DLTM QUANG ĐÔNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hải Phòng
0912223548
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 30 chỗ
 • Có nước uống
 • Bến Xe Phía ... xe khách CÔNG TY CP VT DLTM QUANG ĐÔNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Niệm Nghĩa xe khách CÔNG TY CP VT DLTM QUANG ĐÔNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 90 000
 • Liên hệ đặt vé
16 CÔNG TY TNHH VT TUẤN HOÀN
Tuyến: Thanh Hóa – Hải Phòng
02373790172
1 chuyến/ngày
 • Xe khách chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
 • Bến Xe Phía ... xe khách CÔNG TY TNHH VT TUẤN HOÀN
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Cầu Rào xe khách CÔNG TY TNHH VT TUẤN HOÀN
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ 30 phút
 • 90 000
 • Liên hệ đặt vé
17 CÔNG TY TNHH VT TUẤN HOÀN
Tuyến: Thanh Hóa – Hải Phòng
02373790172
2 chuyến/ngày
 • Xe khách chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
 • Bến Xe Sầm Sơn xe khách CÔNG TY TNHH VT TUẤN HOÀN
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Cầu Rào xe khách CÔNG TY TNHH VT TUẤN HOÀN
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 5 giờ
 • 130 000
 • Liên hệ đặt vé
18 XN VẬN TẢI TRUNG DŨNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hải Phòng
02253766683
0903206578

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 34 chỗ
 • Có điều hòa
 • Bến Xe Cẩm Thủy xe khách XN VẬN TẢI TRUNG DŨNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Cầu Rào xe khách XN VẬN TẢI TRUNG DŨNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 5 giờ
 • 120 000
 • Liên hệ đặt vé
19 XN VẬN TẢI TRUNG DŨNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hải Phòng
02253766683
0903206578

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 34 chỗ
 • Có điều hòa
 • Minh Lộc xe khách XN VẬN TẢI TRUNG DŨNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Cầu Rào xe khách XN VẬN TẢI TRUNG DŨNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
20 XN VẬN TẢI TRUNG DŨNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hải Phòng
02253766683
0903206578

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 34 chỗ
 • Có điều hòa
 • Bến Xe Nga Sơn xe khách XN VẬN TẢI TRUNG DŨNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Cầu Rào xe khách XN VẬN TẢI TRUNG DŨNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 90 000
 • Liên hệ đặt vé
21 XN VẬN TẢI TRUNG DŨNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hải Phòng
02253766683
0903206578

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 34 chỗ
 • Có điều hòa
 • Ngọc Lặc xe khách XN VẬN TẢI TRUNG DŨNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Cầu Rào xe khách XN VẬN TẢI TRUNG DŨNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 5 giờ
 • 150 000
 • Liên hệ đặt vé
22 XN VẬN TẢI TRUNG DŨNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hải Phòng
02253766683
0903206578

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 34 chỗ
 • Có điều hòa
 • Bến Xe Phía ... xe khách XN VẬN TẢI TRUNG DŨNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Cầu Rào xe khách XN VẬN TẢI TRUNG DŨNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
23 XN VẬN TẢI TRUNG DŨNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hải Phòng
02253766683
0903206578

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 34 chỗ
 • Có điều hòa
 • Bến Xe Vĩnh Lộc xe khách XN VẬN TẢI TRUNG DŨNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Cầu Rào xe khách XN VẬN TẢI TRUNG DŨNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 95 000
 • Liên hệ đặt vé
24 HTX DVVT MINH ĐỨC
Tuyến: Thanh Hóa – Hải Phòng
0982427469
0985838595

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngả cao cấp
 • Điều hòa
 • Như Xuân xe khách HTX DVVT MINH ĐỨC
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Niệm Nghĩa xe khách HTX DVVT MINH ĐỨC
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 6 giờ
 • 110 000
 • Liên hệ đặt vé
25 HTX DVVT MINH ĐỨC
Tuyến: Thanh Hóa – Hải Phòng
0982427469
0985838595

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngả cao cấp
 • Điều hòa
 • Như Xuân xe khách HTX DVVT MINH ĐỨC
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Cầu Rào xe khách HTX DVVT MINH ĐỨC
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 6 giờ
 • 110 000
 • Liên hệ đặt vé
26 CÔNG TY TNHH VT THÀNH ĐẠT
Tuyến: Thanh Hóa – Hải Phòng
02373829520
2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 47 chỗ
 • Điều hòa
 • Triệu Sơn xe khách CÔNG TY TNHH VT THÀNH ĐẠT
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Cầu Rào xe khách CÔNG TY TNHH VT THÀNH ĐẠT
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ
 • 90 000
 • Liên hệ đặt vé
27 CÔNG TY TNHH VT THÀNH ĐẠT
Tuyến: Thanh Hóa – Hải Phòng
02373829520
1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 47 chỗ
 • Điều hòa
 • Thanh Hóa xe khách CÔNG TY TNHH VT THÀNH ĐẠT
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Cầu Rào xe khách CÔNG TY TNHH VT THÀNH ĐẠT
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ 45 phút
 • 90 000
 • Liên hệ đặt vé
28 XE KHÁCH TUẤN TÀI - HẢI PHÒNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hải Phòng
0966646278
0936880589
0906007739

1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 45 chỗ
 • Điều hòa
 • Bến Xe Minh Lộc xe khách XE KHÁCH TUẤN TÀI - HẢI PHÒNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Cầu Rào xe khách XE KHÁCH TUẤN TÀI - HẢI PHÒNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ 15 phút
 • 110 000
 • Liên hệ đặt vé
29 XE KHÁCH TUẤN TÀI - HẢI PHÒNG
Tuyến: Thanh Hóa – Hải Phòng
0966646278
0936880589
0906007739

1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 45 chỗ
 • Điều hòa
 • Bến Xe Ngọc Lặc xe khách XE KHÁCH TUẤN TÀI - HẢI PHÒNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Cầu Rào xe khách XE KHÁCH TUẤN TÀI - HẢI PHÒNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 4 giờ 30 phút
 • 110 000
 • Liên hệ đặt vé
 
Chỉ cần chọn điểm đi và điểm đến, chúng tôi sẽ cung cấp  cho các bạn thông tin, danh sách các xe khách chạy ở mọi nơi trên toàn quốc qua websize: https://xekhachxanh.com/ hoặc liên hệ trực tiếp tới hotline của nhà xe.

Xin Kính Chúc quý khách thượng lộ bình an!!