Danh sách các xe khách chạy tuyến Hải Phòng – Hà Nội

STTNhà xeĐiện thoạiTiện íchNơi điNơi đếnGiá vé(vnđ)
1 XE KHÁCH Ô HÔ
Tuyến: Hải Phòng – Hà Nội
02252211666
0974989989

5 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Có điều hòa
 • Khăn lạnh và nước mát.
 • Văn Phòng Kiến An xe khách XE KHÁCH Ô HÔ
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH Ô HÔ
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ
 • 80 000
 • Liên hệ đặt vé
2 XE KHÁCH Ô HÔ
Tuyến: Hải Phòng – Hà Nội
02252211666
0974989989

5 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Có điều hòa
 • Khăn lạnh và nước mát
 • Văn Phòng An Lão xe khách XE KHÁCH Ô HÔ
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH Ô HÔ
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ 10 phút
 • 80 000
 • Liên hệ đặt vé
3 XE KHÁCH Ô HÔ
Tuyến: Hải Phòng – Hà Nội
02252211666
0974989989

5 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Có điều hòa
 • Khăn lạnh và nước mát
 • Văn Phòng Quý Cao xe khách XE KHÁCH Ô HÔ
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH Ô HÔ
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ 10 phút
 • 80 000
 • Liên hệ đặt vé
4 XE KHÁCH Ô HÔ
Tuyến: Hải Phòng – Hà Nội
02252211666
0974989989

5 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Có điều hòa
 • Khăn lạnh và nước mát.
 • Văn Phòng Tiên ... xe khách XE KHÁCH Ô HÔ
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH Ô HÔ
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ 20 phút
 • 80 000
 • Liên hệ đặt vé
5 XE KHÁCH Ô HÔ
Tuyến: Hải Phòng – Hà Nội
02252211666
0974989989

22 chuyến/ngày
 • xe chất lượng cao
 • Có điều hòa
 • Khăn lạnh và nước mát.
 • Bến Xe Niệm Nghĩa xe khách XE KHÁCH Ô HÔ
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Yên Nghĩa xe khách XE KHÁCH Ô HÔ
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 2 giờ 30 phút
 • 80 000
 • Liên hệ đặt vé
6 CÔNG TY CPĐT VINAMOTOR
Tuyến: Hải Phòng – Hà Nội
0435580041
0435579148
0435572208

4 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 47 chỗ
 • Có điều hòa
 • Bến Xe Khách ... xe khách CÔNG TY CPĐT VINAMOTOR
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách CÔNG TY CPĐT VINAMOTOR
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 2 giờ 30 phút
 • 80 000
 • Liên hệ đặt vé
7 HTX VẬN TẢI QUANG VINH
Tuyến: Hải Phòng – Hà Nội
02253885062
8 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 34 -> 45 chỗ
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
 • Bến Xe Vĩnh Bảo xe khách HTX VẬN TẢI QUANG VINH
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách HTX VẬN TẢI QUANG VINH
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 2 giờ
 • 60 000
 • Liên hệ đặt vé
8 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HOÀNG NGÂN
Tuyến: Hải Phòng – Hà Nội
0936851859
0903421312

1 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 47 chỗ
 • Có nước uống
 • Có điều hòa
 • Bến Xe Cầu Rào xe khách CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HOÀNG NGÂN
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Gia Lâm xe khách CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HOÀNG NGÂN
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ 30 phút
 • 75 000
 • Liên hệ đặt vé
9 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HOÀNG NGÂN
Tuyến: Hải Phòng – Hà Nội
0936851859
0903421312

6 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 47 chỗ
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
 • Bến Xe Cầu Rào xe khách CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HOÀNG NGÂN
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Yên Nghĩa xe khách CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HOÀNG NGÂN
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 2 giờ 30 phút
 • 75 000
 • Liên hệ đặt vé
10 CÔNG TY TNHH XUÂN SƠN
Tuyến: Hải Phòng – Hà Nội
0903447383
0988369439

13 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 -> 45 chỗ
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
 • Bến Xe Phía ... xe khách CÔNG TY TNHH XUÂN SƠN
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách CÔNG TY TNHH XUÂN SƠN
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 2 giờ 30 phút
 • 75 000
 • Liên hệ đặt vé
11 CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
Tuyến: Hải Phòng – Hà Nội
02253856275
4 chuyến/ngày
 • Xe chất lượng cao
 • Điều hòa suốt tuyến
 • Khăn lạnh và nước mát
 • Bến Xe Niệm Nghĩa xe khách CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Nước Ngầm xe khách CÔNG TY CP Ô TÔ KHÁCH HẢI PHÒNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 2 giờ 30 phút
 • 70 000
 • Liên hệ đặt vé
12 XE KHÁCH ANH HUY ĐẤT CẢNG
Tuyến: Hải Phòng – Hà Nội
02253822215
02253828282

80 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 29 chỗ
 • Có điều hòa
 • Có nước uống
 • Bến Xe Lạc Long xe khách XE KHÁCH ANH HUY ĐẤT CẢNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Giáp Bát xe khách XE KHÁCH ANH HUY ĐẤT CẢNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 2 giờ 40 phút
 • 80 000
 • Liên hệ đặt vé
13 CÔNG TY TNHH VT BUS - HẢI PHÒNG
Tuyến: Hải Phòng – Hà Nội
02253717717
0912296088

11 chuyến/ngày
 • Xe ghế VIP 47 chỗ
 • Điều hòa
 • Bến Xe Niệm Nghĩa xe khách CÔNG TY TNHH VT BUS - HẢI PHÒNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Gia Lâm xe khách CÔNG TY TNHH VT BUS - HẢI PHÒNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 2 giờ
 • 85 000
 • Liên hệ đặt vé
14 CÔNG TY TNHH VT BUS - HẢI PHÒNG
Tuyến: Hải Phòng – Hà Nội
02253717717
0912296088

91 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 45 chỗ
 • Điều hòa
 • Bến Xe Cầu Rào xe khách CÔNG TY TNHH VT BUS - HẢI PHÒNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Gia Lâm xe khách CÔNG TY TNHH VT BUS - HẢI PHÒNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 2 giờ
 • 75 000
 • Liên hệ đặt vé
15 CÔNG TY TNHH VT BUS - HẢI PHÒNG
Tuyến: Hải Phòng – Hà Nội
02253717717
0912296088

2 chuyến/ngày
 • Xe ghế ngồi 45 chỗ
 • Điều hòa
 • BẾN XE KIẾN THỤY xe khách CÔNG TY TNHH VT BUS - HẢI PHÒNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Gia Lâm xe khách CÔNG TY TNHH VT BUS - HẢI PHÒNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 2 giờ 15 phút
 • 75 000
 • Liên hệ đặt vé
16 XE KHÁCH NGỌC HUYỀN
Tuyến: Hải Phòng – Hà Nội
0987366966
0927366366

2 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 45 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
 • Bến Xe Phía ... xe khách XE KHÁCH NGỌC HUYỀN
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Mỹ Đình xe khách XE KHÁCH NGỌC HUYỀN
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 2 giờ
 • 100 000
 • Liên hệ đặt vé
17 XE KHÁCH GOOD MORNING CÁT BÀ
Tuyến: Hải Phòng – Hà Nội
0914607571
02432373186

1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 34 chỗ
 • Nước uống
 • Điều hòa
 • Cát Bà xe khách XE KHÁCH GOOD MORNING CÁT BÀ
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Phố Cổ xe khách XE KHÁCH GOOD MORNING CÁT BÀ
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 3 giờ
 • 400 000
 • Liên hệ đặt vé
18 XE KHÁCH HẢI PHÒNG
Tuyến: Hải Phòng – Hà Nội
02253856275
0914264688

1 chuyến/ngày
 • Ghế ngồi 16 chỗ
 • Điều hòa
 • Bến Xe Niệm Nghĩa xe khách XE KHÁCH HẢI PHÒNG
 • Giờ đi: 
 • Xem lịch trình
 • Bến Xe Nước Ngầm xe khách XE KHÁCH HẢI PHÒNG
 • Giờ đến: 
 • Tổng thời gian: 2 giờ 30 phút
 • 70 000
 • Liên hệ đặt vé
 

Chỉ cần chọn điểm đi và điểm đến, chúng tôi sẽ cung cấp  cho các bạn thông tin, danh sách các xe khách chạy ở mọi nơi trên toàn quốc qua websize: https://xekhachxanh.com/ hoặc liên hệ trực tiếp tới hotline của nhà xe.
Xin Kính Chúc quý khách thượng lộ bình an!!