Vp Pleiku

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Vp Pleiku ngày 22/07/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Pháp Đấy - Anh Vũ 20:20 - 02:40
Thời gian: 06:20
Vp Pleiku Quảng Ngãi - QL1A Giường nằm 45 chỗ 200.000
Pháp Đấy - Anh Vũ 06:50 - 00:00
Thời gian: 17:10
Vp Pleiku Vinh - QL1A giường nằm 44 chỗ 550.000
Pháp Đấy - Anh Vũ 06:50 - 18:10
Thời gian: 11:20
Vp Pleiku Quảng Trị - QL1A giường nằm 44 chỗ 350.000
Pháp Đấy - Anh Vũ 06:50 - 22:50
Thời gian: 16:00
Vp Pleiku Hà Tĩnh QL1A giường nằm 44 chỗ 500.000
Pháp Đấy - Anh Vũ 06:50 - 16:30
Thời gian: 09:40
Vp Pleiku Huế - QL1A giường nằm 44 chỗ 300.000
Pháp Đấy - Anh Vũ 06:50 - 19:50
Thời gian: 13:00
Vp Pleiku Quảng Bình - QL1A giường nằm 44 chỗ 400.000
Pháp Đấy - Anh Vũ 20:20 - 23:40
Thời gian: 03:20
Vp Pleiku Bình Định - QL1A Giường nằm 45 chỗ 150.000
Pháp Đấy - Anh Vũ 20:20 - 04:10
Thời gian: 07:50
Vp Pleiku Quảng Nam - QL1A Giường nằm 45 chỗ 220.000
Pháp Đấy - Anh Vũ 06:50 - 04:00
Thời gian: 21:10
Vp Pleiku Ninh Bình - QL1A giường nằm 44 chỗ 600.000
Pháp Đấy - Anh Vũ 06:50 - 05:30
Thời gian: 22:40
Vp Pleiku Bến xe Nước Ngầm giường nằm 44 chỗ 600.000
Pháp Đấy - Anh Vũ 06:50 - 02:40
Thời gian: 19:50
Vp Pleiku Thanh Hóa - QL1A giường nằm 44 chỗ 600.000