Vp Phan Rang

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Vp Phan Rang ngày 22/07/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thanh Vân 21:01 - 05:01
Thời gian: 08:00
Vp Phan Rang Văn Phòng Thanh Vân Quận 10 Giường Nằm 40 chỗ 155.000
Liên Hưng 17:10 - 02:30
Thời gian: 09:20
Vp Phan Rang Bến xe Quảng Ngãi Giường nằm 45 chỗ 270.000
Liên Hưng 16:30 - 00:50
Thời gian: 08:20
Vp Phan Rang Ngã 4 Đồng Tâm - Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 16:00 - 03:45
Thời gian: 11:45
Vp Phan Rang Bến xe TT Tịnh Biên Giường nằm 45 chỗ 340.000
Liên Hưng 16:30 - 02:20
Thời gian: 09:50
Vp Phan Rang Bến Xe Khách Sa Đéc Giường nằm 45 chỗ 310.000
Liên Hưng 14:00 - 04:00
Thời gian: 14:00
Vp Phan Rang Bến Xe Tàu Năm Căn Giường nằm 45 chỗ 370.000
Liên Hưng 14:00 - 04:00
Thời gian: 14:00
Vp Phan Rang Bến Xe Rạch Sỏi Giường nằm 45 chỗ 330.000
Liên Hưng 19:00 - 04:00
Thời gian: 09:00
Vp Phan Rang Bến Xe Bến Tre Giường nằm 45 chỗ 250.000
Thiện Trí 21:00 - 04:00
Thời gian: 07:00
Vp Phan Rang Vp Hồ Chí Minh Giường nằm 44 chỗ 150.000
Liên Hưng 17:10 - 04:30
Thời gian: 11:20
Vp Phan Rang Điện Bàn Giường nằm 45 chỗ 290.000
Liên Hưng 16:00 - 00:30
Thời gian: 08:30
Vp Phan Rang Ngã 4 Đồng Tâm - Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 16:00 - 03:20
Thời gian: 11:20
Vp Phan Rang Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam Giường nằm 45 chỗ 340.000
Liên Hưng 14:00 - 00:30
Thời gian: 10:30
Vp Phan Rang Lấp Vò Giường nằm 45 chỗ 310.000
Liên Hưng 14:00 - 03:30
Thời gian: 13:30
Vp Phan Rang Bến xe Cà Mau Giường nằm 45 chỗ 360.000
Liên Hưng 14:00 - 02:30
Thời gian: 12:30
Vp Phan Rang Bến Xe Tân Hiệp Giường nằm 45 chỗ 330.000
Liên Hưng 14:00 - 01:00
Thời gian: 11:00
Vp Phan Rang Bến xe Ngã Bảy Giường nằm 45 chỗ 300.000
Tân Hoàng Anh 07:30 - 14:45
Thời gian: 07:15
Vp Phan Rang Vp Hồ Chí Minh Giường Đơn 46 chỗ 150.000
Thiện Trí 21:35 - 04:35
Thời gian: 07:00
Vp Phan Rang Vp Hồ Chí Minh Giường nằm 44 chỗ 150.000
Liên Hưng 14:00 - 23:00
Thời gian: 09:00
Vp Phan Rang Ngã 4 Đồng Tâm - Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 16:00 - 03:00
Thời gian: 11:00
Vp Phan Rang Bến xe Châu Đốc Giường nằm 45 chỗ 330.000
Liên Hưng 14:00 - 23:30
Thời gian: 09:30
Vp Phan Rang Sa Đéc Giường nằm 45 chỗ 310.000
Liên Hưng 14:00 - 01:30
Thời gian: 11:30
Vp Phan Rang Lộ Tẻ Giường nằm 45 chỗ 310.000
Liên Hưng 22:30 - 00:30
Thời gian: 02:00
Vp Phan Rang Chợ Lương Sơn Giường nằm 45 chỗ 120.000
Liên Hưng 14:00 - 02:30
Thời gian: 12:30
Vp Phan Rang Nhà thờ Tắc Sậy Giường nằm 45 chỗ 360.000
Thiện Trí 21:32 - 04:32
Thời gian: 07:00
Vp Phan Rang Vp Hồ Chí Minh Giường nằm 44 chỗ 150.000
Liên Hưng 21:00 - 06:00
Thời gian: 09:00
Vp Phan Rang Bến xe Thị xã Tây Ninh Giường nằm 45 chỗ 280.000
Liên Hưng 19:00 - 06:00
Thời gian: 11:00
Vp Phan Rang Bến Xe Duyên Hải Giường nằm 45 chỗ 360.000
Liên Hưng 17:10 - 05:30
Thời gian: 12:20
Vp Phan Rang Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 45 chỗ 290.000
Liên Hưng 17:00 - 03:50
Thời gian: 10:50
Vp Phan Rang Bến xe Đức Long Giường nằm 45 chỗ 270.000
Liên Hưng 17:10 - 00:00
Thời gian: 06:50
Vp Phan Rang Bến Xe Quy Nhơn Giường nằm 45 chỗ 240.000
Liên Hưng 16:30 - 04:50
Thời gian: 12:20
Vp Phan Rang Bến Xe Kiên Giang (mới) Giường nằm 45 chỗ 330.000
Liên Hưng 20:15 - 03:45
Thời gian: 07:30
Vp Phan Rang Bình Dương QL13 Giường nằm 45 chỗ 210.000
Tân Hoàng Anh 21:00 - 04:15
Thời gian: 07:15
Vp Phan Rang Vp Hồ Chí Minh Giường Đơn 46 chỗ 150.000
Liên Hưng 21:00 - 05:00
Thời gian: 08:00
Vp Phan Rang Trảng Bàng QL22 Giường nằm 45 chỗ 280.000
Liên Hưng 19:00 - 05:00
Thời gian: 10:00
Vp Phan Rang Trường Đại Học Trà Vinh Giường nằm 45 chỗ 340.000
Liên Hưng 14:00 - 01:45
Thời gian: 11:45
Vp Phan Rang Bến xe Trà Men Giường nằm 45 chỗ 340.000
Liên Hưng 16:30 - 03:30
Thời gian: 11:00
Vp Phan Rang Bến phà Vàm Cống Giường nằm 45 chỗ 310.000
Liên Hưng 14:00 - 23:30
Thời gian: 09:30
Vp Phan Rang Vĩnh Long Giường nằm 45 chỗ 270.000
Liên Hưng 14:00 - 05:30
Thời gian: 15:30
Vp Phan Rang Bến xe Hà Tiên Giường nằm 45 chỗ 370.000
Thiện Trí 08:30 - 16:30
Thời gian: 08:00
Vp Phan Rang Bến Xe Bình Dương Giường nằm 44 chỗ 150.000
Tân Hoàng Anh 21:15 - 04:30
Thời gian: 07:15
Vp Phan Rang Vp Hồ Chí Minh Giường Đơn 46 chỗ 150.000
Liên Hưng 14:00 - 22:30
Thời gian: 08:30
Vp Phan Rang Ngã 4 Đồng Tâm - Tiền Giang Giường nằm 45 chỗ 250.000
Liên Hưng 16:00 - 02:00
Thời gian: 10:00
Vp Phan Rang Bến xe Long Xuyên Giường nằm 45 chỗ 330.000
Liên Hưng 17:00 - 00:00
Thời gian: 07:00
Vp Phan Rang Bưu Điện Tỉnh Dak Lak - Bưu Điện KM 3 Giường nằm 45 chỗ 220.000
Liên Hưng 14:00 - 00:45
Thời gian: 10:45
Vp Phan Rang Bến Xe Trung Tâm Cần Thơ Giường nằm 45 chỗ 280.000
Liên Hưng 22:30 - 23:30
Thời gian: 01:00
Vp Phan Rang Phan Rí, Quốc Lộ 1A Giường nằm 45 chỗ 100.000
Liên Hưng 16:30 - 08:20
Thời gian: 15:50
Vp Phan Rang Bến xe Hà Tiên Giường nằm 45 chỗ 370.000
Thiện Trí 21:30 - 05:30
Thời gian: 08:00
Vp Phan Rang Bến Xe Bình Dương Giường nằm 44 chỗ 150.000