Vp Hà Nội

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Vp Hà Nội ngày 20/05/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thuận Hiền 19:15 - 03:15
Thời gian: 08:00
Vp Hà Nội VP Quảng Bình Giường nằm 40 chỗ WC 250.000
Lý Thảo Limousine 06:00 - 10:05
Thời gian: 04:05
Vp Hà Nội Khu Kinh tế Nghi sơn Limousine 9 chỗ VIP 150.000
Daily Limousine 07:00 - 09:20
Thời gian: 02:20
Vp Hà Nội Yên Bái Limousine 9 chỗ VIP 350.000
Daily Limousine 07:15 - 11:45
Thời gian: 04:30
Vp Hà Nội TP Lào Cai Limousine 9 chỗ VIP 400.000
Green Limousine 11:00 - 13:02
Thời gian: 02:02
Vp Hà Nội VP Bắc Giang Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 07:00 - 08:45
Thời gian: 01:45
Vp Hà Nội Yên Dũng Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 13:00 - 14:45
Thời gian: 01:45
Vp Hà Nội Yên Dũng Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 11:00 - 12:00
Thời gian: 01:00
Vp Hà Nội Bắc Ninh Limousine 9 chỗ 110.000
An Tâm VIP 06:45 - 07:35
Thời gian: 00:50
Vp Hà Nội Văn phòng Ân Thi Limousine 9 chỗ VIP 100.000
Lý Thảo Limousine 18:00 - 21:35
Thời gian: 03:35
Vp Hà Nội Bãi biển Hải Hòa Limousine 9 chỗ VIP 150.000
Lý Thảo Limousine 08:00 - 12:05
Thời gian: 04:05
Vp Hà Nội Khu Kinh tế Nghi sơn Limousine 9 chỗ VIP 150.000
Green Limousine 07:00 - 09:02
Thời gian: 02:02
Vp Hà Nội VP Bắc Giang Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 06:00 - 07:45
Thời gian: 01:45
Vp Hà Nội Yên Dũng Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 11:00 - 12:45
Thời gian: 01:45
Vp Hà Nội Yên Dũng Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 07:00 - 08:00
Thời gian: 01:00
Vp Hà Nội Bắc Ninh Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 15:00 - 16:00
Thời gian: 01:00
Vp Hà Nội Bắc Ninh Limousine 9 chỗ 110.000
Lý Thảo Limousine 06:00 - 08:45
Thời gian: 02:45
Vp Hà Nội Cầu Vượt Quảng Hưng Limousine 9 chỗ VIP 150.000
Lý Thảo Limousine 10:00 - 14:05
Thời gian: 04:05
Vp Hà Nội Khu Kinh tế Nghi sơn Limousine 9 chỗ VIP 150.000
Daily Limousine 06:45 - 11:15
Thời gian: 04:30
Vp Hà Nội TP Lào Cai Limousine 9 chỗ VIP 400.000
Green Limousine 07:30 - 09:30
Thời gian: 02:00
Vp Hà Nội Văn phòng Tam Đảo Limousine 9 chỗ 130.000
Green Limousine 13:00 - 15:02
Thời gian: 02:02
Vp Hà Nội VP Bắc Giang Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 07:00 - 08:25
Thời gian: 01:25
Vp Hà Nội Việt Yên Limousine 9 chỗ 110.000
QBus 07:00 - 11:30
Thời gian: 04:30
Vp Hà Nội VP Hồ Ba Bể Ghế ngồi 16 chỗ 250.000
Green Limousine 13:00 - 14:00
Thời gian: 01:00
Vp Hà Nội Bắc Ninh Limousine 9 chỗ 110.000
Lý Thảo Limousine 10:00 - 12:45
Thời gian: 02:45
Vp Hà Nội Cầu Vượt Quảng Hưng Limousine 9 chỗ VIP 150.000
Lý Thảo Limousine 10:00 - 13:35
Thời gian: 03:35
Vp Hà Nội Bãi biển Hải Hòa Limousine 9 chỗ VIP 150.000
Green Limousine 07:30 - 08:50
Thời gian: 01:20
Vp Hà Nội Resort Flamingo Đại Lải Limousine 9 chỗ 160.000
Green Limousine 16:00 - 18:02
Thời gian: 02:02
Vp Hà Nội VP Bắc Giang Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 09:00 - 10:45
Thời gian: 01:45
Vp Hà Nội Yên Dũng Limousine 9 chỗ 110.000
QBus 07:00 - 09:30
Thời gian: 02:30
Vp Hà Nội Thành phố Bắc Kạn Ghế ngồi 16 chỗ 120.000
Green Limousine 16:00 - 17:00
Thời gian: 01:00
Vp Hà Nội Bắc Ninh Limousine 9 chỗ 110.000
Thuận Hiền 19:15 - 01:15
Thời gian: 06:00
Vp Hà Nội Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ WC 210.000
Lý Thảo Limousine 06:00 - 09:35
Thời gian: 03:35
Vp Hà Nội Bãi biển Hải Hòa Limousine 9 chỗ VIP 150.000
Daily Limousine 06:30 - 08:50
Thời gian: 02:20
Vp Hà Nội Yên Bái Limousine 9 chỗ VIP 350.000
Green Limousine 09:00 - 11:02
Thời gian: 02:02
Vp Hà Nội VP Bắc Giang Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 06:00 - 07:25
Thời gian: 01:25
Vp Hà Nội Việt Yên Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 11:00 - 12:25
Thời gian: 01:25
Vp Hà Nội Việt Yên Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 09:00 - 10:00
Thời gian: 01:00
Vp Hà Nội Bắc Ninh Limousine 9 chỗ 110.000
An Tâm VIP 06:45 - 07:55
Thời gian: 01:10
Vp Hà Nội Văn phòng Hưng Yên Limousine 9 chỗ VIP 100.000
Lý Thảo Limousine 08:00 - 10:45
Thời gian: 02:45
Vp Hà Nội Cầu Vượt Quảng Hưng Limousine 9 chỗ VIP 150.000
Lý Thảo Limousine 08:00 - 11:35
Thời gian: 03:35
Vp Hà Nội Bãi biển Hải Hòa Limousine 9 chỗ VIP 150.000
Green Limousine 06:00 - 08:02
Thời gian: 02:02
Vp Hà Nội VP Bắc Giang Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 18:00 - 20:02
Thời gian: 02:02
Vp Hà Nội VP Bắc Giang Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 09:00 - 10:25
Thời gian: 01:25
Vp Hà Nội Việt Yên Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 06:00 - 07:00
Thời gian: 01:00
Vp Hà Nội Bắc Ninh Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 18:00 - 19:00
Thời gian: 01:00
Vp Hà Nội Bắc Ninh Limousine 9 chỗ 110.000