VP Đà Lạt

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe VP Đà Lạt ngày 21/05/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
An Phú Travel (Đà Lạt) 17:00 - 04:55
Thời gian: 11:55
VP Đà Lạt Vp Hội An Giường nằm 44 chỗ 300.000
Phúc Hải 15:00 - 20:30
Thời gian: 05:30
VP Đà Lạt VP Buôn Mê Limousine 16 chỗ VIP 200.000
Việt Tân - Đà Lạt 19:00 - 03:00
Thời gian: 08:00
VP Đà Lạt KM-82 Giường nằm 44 chổ 200.000
Phúc Hải 07:00 - 16:25
Thời gian: 09:25
VP Đà Lạt Chư Sê Giường nằm 40 240.000
DaLat Open 08:00 - 11:40
Thời gian: 03:40
VP Đà Lạt VP Nha Trang Ghế ngồi 30 chỗ 120.000
Xe Nhà 12:00 - 15:00
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt Vp Nha Trang Limousine 9 chỗ 160.000
Thành Bưởi 07:00 - 17:00
Thời gian: 10:00
VP Đà Lạt Bến xe 91B Cần Thơ Giường nằm 40 chỗ 320.000
Thanh Lịch 12:40 - 17:40
Thời gian: 05:00
VP Đà Lạt Bến xe Mũi Né Giường nằm 40 chỗ 140.000
Tuấn Tú 10:00 - 12:45
Thời gian: 02:45
VP Đà Lạt Văn phòng Tháp Chàm Ghê ngồi 29 chỗ 100.000
Minh Trí Limousine 05:00 - 13:01
Thời gian: 08:01
VP Đà Lạt VP Sài Gòn Limousine 9 chỗ 180.000
Quốc Khánh 13:00 - 04:33
Thời gian: 15:33
VP Đà Lạt Bến xe Đông Hà Giường nằm 45 chỗ 280.000
Phúc Hải 07:00 - 14:00
Thời gian: 07:00
VP Đà Lạt Buôn Hồ Giường nằm 40 190.000
Phúc Hải 07:00 - 15:40
Thời gian: 08:40
VP Đà Lạt Km110 Giường nằm 40 220.000
Việt Tân - Đà Lạt 19:00 - 05:00
Thời gian: 10:00
VP Đà Lạt VP Gia Lai Giường nằm 44 chổ 230.000
Minh Trí Limousine 08:00 - 11:00
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt Big C Nha Trang Limousine 9 chỗ 150.000
Xe Nhà 16:30 - 19:30
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt Vp Nha Trang Limousine 9 chỗ 160.000
An Phú Travel (Đà Lạt) 13:00 - 16:20
Thời gian: 03:20
VP Đà Lạt VP Mũi Né Giường nằm 44 chỗ 150.000
An Phú Travel (Đà Lạt) 08:00 - 11:20
Thời gian: 03:20
VP Đà Lạt VP Mũi Né Ghế ngồi 34 chỗ 130.000
Tuấn Tú 14:00 - 16:45
Thời gian: 02:45
VP Đà Lạt Văn phòng Tháp Chàm Ghê ngồi 29 chỗ 100.000
Minh Trí Limousine 08:00 - 16:01
Thời gian: 08:01
VP Đà Lạt VP Sài Gòn Limousine 9 chỗ 180.000
Phúc Hải 13:00 - 18:30
Thời gian: 05:30
VP Đà Lạt VP Buôn Mê Limousine 16 chỗ VIP 200.000
Phúc Hải 07:00 - 15:20
Thời gian: 08:20
VP Đà Lạt Km92 Giường nằm 40 220.000
Phúc Hải 17:30 - 03:40
Thời gian: 10:10
VP Đà Lạt VP Gia Lai Giường nằm 40 240.000
Phúc Hải 17:30 - 02:40
Thời gian: 09:10
VP Đà Lạt Chư Pưh Giường nằm 40 240.000
Xe Nhà 09:00 - 12:00
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt Vp Nha Trang Limousine 9 chỗ 160.000
Thành Bưởi 07:00 - 17:15
Thời gian: 10:15
VP Đà Lạt Bến xe Hùng Vương - Cần Thơ Giường nằm 40 chỗ 320.000
Thanh Lịch 07:00 - 12:00
Thời gian: 05:00
VP Đà Lạt Bến xe Mũi Né Giường nằm 40 chỗ 140.000
Tuấn Tú 08:00 - 10:45
Thời gian: 02:45
VP Đà Lạt Văn phòng Tháp Chàm Ghê ngồi 29 chỗ 100.000
Xinh Xinh 23:00 - 05:25
Thời gian: 06:25
VP Đà Lạt Bãi Xe Bảo Trân Ghế ngồi 30 chỗ 150.000
Phúc Hải 10:00 - 15:30
Thời gian: 05:30
VP Đà Lạt VP Buôn Mê Limousine 16 chỗ VIP 200.000
Việt Tân - Đà Lạt 19:00 - 02:00
Thời gian: 07:00
VP Đà Lạt Buôn Hồ Giường nằm 44 chổ 180.000
Phúc Hải 07:00 - 17:10
Thời gian: 10:10
VP Đà Lạt VP Gia Lai Giường nằm 40 240.000
Phúc Hải 17:30 - 02:55
Thời gian: 09:25
VP Đà Lạt Chư Sê Giường nằm 40 240.000
Xe Nhà 07:30 - 10:30
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt Vp Nha Trang Limousine 9 chỗ 160.000
Việt Tân - Đà Lạt 19:00 - 06:30
Thời gian: 11:30
VP Đà Lạt BX Kon Tum Giường nằm 44 chổ 270.000
Thanh Lịch 12:40 - 16:40
Thời gian: 04:00
VP Đà Lạt VP Phan Thiết Giường nằm 40 chỗ 140.000
Tuấn Tú 06:00 - 08:45
Thời gian: 02:45
VP Đà Lạt Văn phòng Tháp Chàm Ghê ngồi 29 chỗ 100.000
Thanh Bình Xanh 21:00 - 04:35
Thời gian: 07:35
VP Đà Lạt Vp Bình Dương Giường nằm 40 chỗ 180.000
Đức Tuấn Limousine 11:00 - 18:00
Thời gian: 07:00
VP Đà Lạt VP Tân Phú Limousine 9 chỗ 250.000
DaLat Open 17:00 - 09:15
Thời gian: 16:15
VP Đà Lạt VP Đà Nẵng Giường nằm (40 giường) 260.000
Việt Tân - Đà Lạt 19:00 - 01:00
Thời gian: 06:00
VP Đà Lạt Bến xe phía bắc Tp. Buôn Ma Thuột Giường nằm 44 chổ 150.000
Việt Tân - Đà Lạt 19:00 - 23:00
Thời gian: 04:00
VP Đà Lạt Lắk Giường nằm 44 chổ 150.000
Phúc Hải 07:00 - 16:10
Thời gian: 09:10
VP Đà Lạt Chư Pưh Giường nằm 40 240.000
Minh Trí Limousine 12:00 - 15:00
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt Big C Nha Trang Limousine 9 chỗ 150.000
Việt Tân - Đà Lạt 19:00 - 07:30
Thời gian: 12:30
VP Đà Lạt BX Ngọc Hồi Giường nằm 44 chổ 330.000
An Phú Travel (Đà Lạt) 13:00 - 16:00
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt VP Phan Thiết Giường nằm 44 chỗ 150.000
An Phú Travel (Đà Lạt) 08:00 - 11:00
Thời gian: 03:00
VP Đà Lạt VP Phan Thiết Ghế ngồi 34 chỗ 130.000
Thanh Bình Xanh 05:00 - 12:35
Thời gian: 07:35
VP Đà Lạt Vp Bình Dương Giường nằm 40 chỗ 180.000
Long Vân Limousine 13:00 - 20:50
Thời gian: 07:50
VP Đà Lạt VP Tân Bình Limousine giường phòng 21 chỗ 380.000
An Phú Travel (Đà Lạt) 17:00 - 05:40
Thời gian: 12:40
VP Đà Lạt VP Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 300.000
Phúc Hải 07:00 - 15:00
Thời gian: 08:00
VP Đà Lạt Km 82 Giường nằm 40 220.000
Xinh Xinh 23:00 - 03:35
Thời gian: 04:35
VP Đà Lạt Bưu điện Dầu Giây Ghế ngồi 30 chỗ 120.000
Việt Tân - Đà Lạt 19:00 - 04:00
Thời gian: 09:00
VP Đà Lạt Phú Nhơn Giường nằm 44 chổ 220.000
DaLat Open 13:00 - 16:40
Thời gian: 03:40
VP Đà Lạt VP Nha Trang Ghế ngồi 30 chỗ 120.000
Việt Tân - Đà Lạt 19:00 - 07:00
Thời gian: 12:00
VP Đà Lạt Đắk Hà Giường nằm 44 chổ 300.000
Thanh Lịch 07:00 - 11:00
Thời gian: 04:00
VP Đà Lạt VP Phan Thiết Giường nằm 40 chỗ 140.000
Tâm Hạnh 07:00 - 11:30
Thời gian: 04:30
VP Đà Lạt Bến xe Mũi Né Ghế ngồi 30 chỗ 80.000
Thanh Bình Xanh 13:00 - 20:35
Thời gian: 07:35
VP Đà Lạt Vp Bình Dương Giường nằm 40 chỗ 180.000