Việt Yên

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Việt Yên ngày 01/10/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Green Limousine 06:07 - 07:32
Thời gian: 01:25
Việt Yên Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Green Limousine 08:07 - 09:32
Thời gian: 01:25
Việt Yên Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Green Limousine 06:37 - 08:02
Thời gian: 01:25
Việt Yên Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 110.000