Văn phòng Vinh

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Văn phòng Vinh ngày 19/08/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Hoàng Gia 21:00 - 22:00
Thời gian: 01:00
Văn phòng Vinh Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 44 chỗ 50.000
Hải Hoàng Gia 21:15 - 01:15
Thời gian: 04:00
Văn phòng Vinh Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 160.000
Hải Hoàng Gia 21:15 - 04:30
Thời gian: 07:15
Văn phòng Vinh Đường tránh Huế Giường nằm 44 chỗ 200.000
Hải Hoàng Gia 21:15 - 23:15
Thời gian: 02:00
Văn phòng Vinh Thị xã Kỳ Anh Giường nằm 44 chỗ 100.000
Hải Hoàng Gia 21:00 - 03:00
Thời gian: 06:00
Văn phòng Vinh Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 180.000
Hải Hoàng Gia 21:15 - 06:30
Thời gian: 09:15
Văn phòng Vinh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 230.000
Hải Hoàng Gia 21:00 - 01:00
Thời gian: 04:00
Văn phòng Vinh Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 32 chỗ VIP 280.000
Hải Hoàng Gia 21:00 - 04:15
Thời gian: 07:15
Văn phòng Vinh Đường tránh Huế Giường nằm 44 chỗ 200.000
Hải Hoàng Gia 21:15 - 22:15
Thời gian: 01:00
Văn phòng Vinh Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 44 chỗ 50.000
Hải Hoàng Gia 21:15 - 03:15
Thời gian: 06:00
Văn phòng Vinh Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 180.000
Hải Hoàng Gia 21:00 - 23:00
Thời gian: 02:00
Văn phòng Vinh Thị xã Kỳ Anh Giường nằm 44 chỗ 100.000
Hải Hoàng Gia 21:00 - 03:00
Thời gian: 06:00
Văn phòng Vinh Quảng Trị (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 32 chỗ VIP 280.000
Hải Hoàng Gia 21:00 - 06:30
Thời gian: 09:30
Văn phòng Vinh Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 32 chỗ VIP 280.000
Hải Hoàng Gia 21:00 - 01:00
Thời gian: 04:00
Văn phòng Vinh Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 44 chỗ 160.000
Hải Hoàng Gia 21:00 - 04:30
Thời gian: 07:30
Văn phòng Vinh Đường tránh Huế Giường nằm 32 chỗ VIP 280.000