Văn Phòng Sapa

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Văn Phòng Sapa ngày 25/06/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Green Bus 08:00 - 12:00
Thời gian: 04:00
Văn Phòng Sapa Trạm dừng nghỉ Km 57 Giường nằm 38 chỗ 250.000
Green Bus 15:30 - 19:30
Thời gian: 04:00
Văn Phòng Sapa Trạm dừng nghỉ Km 57 Giường nằm 38 chỗ 250.000
Green Bus 08:00 - 13:30
Thời gian: 05:30
Văn Phòng Sapa Văn phòng Hà Nội Giường nằm 38 chỗ 250.000
Green Bus 16:00 - 20:00
Thời gian: 04:00
Văn Phòng Sapa Trạm dừng nghỉ Km 57 Giường nằm 38 chỗ 250.000
Sapa Shuttle Bus 15:15 - 20:35
Thời gian: 05:20
Văn Phòng Sapa Văn phòng Hà Nội Giường nằm 40 chỗ WC 220.000
Green Bus 22:00 - 02:00
Thời gian: 04:00
Văn Phòng Sapa Trạm dừng nghỉ Km 57 Giường nằm 38 chỗ 250.000
Green Bus 13:30 - 19:00
Thời gian: 05:30
Văn Phòng Sapa Văn phòng Hà Nội Giường nằm 38 chỗ 250.000
Nam Cường Limousine 07:00 - 11:00
Thời gian: 04:00
Văn Phòng Sapa VP Việt Trì Limosine 9 chỗ 300.000
Green Bus 13:30 - 17:30
Thời gian: 04:00
Văn Phòng Sapa Trạm dừng nghỉ Km 57 Giường nằm 38 chỗ 250.000