Văn Phòng Sapa

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Văn Phòng Sapa ngày 01/10/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Nam Thắng Limousine 15:00 - 20:25
Thời gian: 05:25
Văn Phòng Sapa Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ VIP 320.000
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE 06:00 - 07:20
Thời gian: 01:20
Văn Phòng Sapa Cầu kính Rồng Mây Sapa Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE 12:00 - 13:20
Thời gian: 01:20
Văn Phòng Sapa Cầu kính Rồng Mây Sapa Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE 18:00 - 19:20
Thời gian: 01:20
Văn Phòng Sapa Cầu kính Rồng Mây Sapa Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE 11:00 - 12:00
Thời gian: 01:00
Văn Phòng Sapa Cổng trời Ô Quý Hồ Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
Nam Thắng Limousine 15:00 - 19:05
Thời gian: 04:05
Văn Phòng Sapa Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên Limousine 9 chỗ VIP 320.000
Daily Limousine 14:00 - 18:40
Thời gian: 04:40
Văn Phòng Sapa Sảnh Nội Địa (T1) - Sân bay Nội Bài Limousine 9 chỗ 340.000
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE 07:00 - 08:20
Thời gian: 01:20
Văn Phòng Sapa Cầu kính Rồng Mây Sapa Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE 13:00 - 14:20
Thời gian: 01:20
Văn Phòng Sapa Cầu kính Rồng Mây Sapa Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE 06:00 - 07:00
Thời gian: 01:00
Văn Phòng Sapa Cổng trời Ô Quý Hồ Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE 12:00 - 13:00
Thời gian: 01:00
Văn Phòng Sapa Cổng trời Ô Quý Hồ Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
Golden Limousine 07:50 - 11:40
Thời gian: 03:50
Văn Phòng Sapa Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên Limousine 9 chỗ VIP 320.000
Daily Limousine 14:00 - 19:40
Thời gian: 05:40
Văn Phòng Sapa Văn phòng Hà Nội Limousine 9 chỗ 320.000
Nam Cường Limousine 07:00 - 11:00
Thời gian: 04:00
Văn Phòng Sapa VP Việt Trì Limosine 9 chỗ 300.000
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE 11:00 - 12:20
Thời gian: 01:20
Văn Phòng Sapa Cầu kính Rồng Mây Sapa Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE 17:00 - 18:20
Thời gian: 01:20
Văn Phòng Sapa Cầu kính Rồng Mây Sapa Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE 10:00 - 11:00
Thời gian: 01:00
Văn Phòng Sapa Cổng trời Ô Quý Hồ Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
Golden Limousine 07:40 - 11:30
Thời gian: 03:50
Văn Phòng Sapa Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên Limousine 9 chỗ VIP 320.000
Kết Đoàn 08:10 - 14:50
Thời gian: 06:40
Văn Phòng Sapa Ngã tư Phố Nối Giường nằm 41 chỗ 270.000
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE 09:00 - 10:20
Thời gian: 01:20
Văn Phòng Sapa Cầu kính Rồng Mây Sapa Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE 15:00 - 16:20
Thời gian: 01:20
Văn Phòng Sapa Cầu kính Rồng Mây Sapa Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE 08:00 - 09:00
Thời gian: 01:00
Văn Phòng Sapa Cổng trời Ô Quý Hồ Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
Nam Thắng Limousine 14:30 - 18:35
Thời gian: 04:05
Văn Phòng Sapa Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên Limousine 9 chỗ VIP 320.000
Đức Minh Travel 15:00 - 16:10
Thời gian: 01:10
Văn Phòng Sapa Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên Limousine 9 chỗ VIP 300.000
Kết Đoàn 08:30 - 15:30
Thời gian: 07:00
Văn Phòng Sapa Nhà Hàng 559 Giường nằm 41 chỗ 270.000
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE 08:00 - 09:20
Thời gian: 01:20
Văn Phòng Sapa Cầu kính Rồng Mây Sapa Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE 14:00 - 15:20
Thời gian: 01:20
Văn Phòng Sapa Cầu kính Rồng Mây Sapa Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE 07:00 - 08:00
Thời gian: 01:00
Văn Phòng Sapa Cổng trời Ô Quý Hồ Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
Golden Limousine 07:20 - 11:10
Thời gian: 03:50
Văn Phòng Sapa Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên Limousine 9 chỗ VIP 320.000
Golden Limousine 08:10 - 12:00
Thời gian: 03:50
Văn Phòng Sapa Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên Limousine 9 chỗ VIP 320.000
Nam Thắng Limousine 07:30 - 10:35
Thời gian: 03:05
Văn Phòng Sapa Yên Bái Limousine 9 chỗ VIP 320.000
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE 10:00 - 11:20
Thời gian: 01:20
Văn Phòng Sapa Cầu kính Rồng Mây Sapa Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE 16:00 - 17:20
Thời gian: 01:20
Văn Phòng Sapa Cầu kính Rồng Mây Sapa Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE 09:00 - 10:00
Thời gian: 01:00
Văn Phòng Sapa Cổng trời Ô Quý Hồ Ghế ngồi 16 chỗ 100.000
Đức Minh Travel 07:30 - 08:40
Thời gian: 01:10
Văn Phòng Sapa Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên Limousine 9 chỗ VIP 300.000
Golden Limousine 08:20 - 12:10
Thời gian: 03:50
Văn Phòng Sapa Trà đá Anh Thiện - Vĩnh Yên Limousine 9 chỗ VIP 320.000