Văn phòng Kon Tum

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Văn phòng Kon Tum ngày 19/08/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Minh Quốc 18:15 - 05:55
Thời gian: 11:40
Văn phòng Kon Tum Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 230.000
Minh Quốc 20:30 - 05:05
Thời gian: 08:35
Văn phòng Kon Tum Ngã Tư Túy Loan - QL14B Giường nằm 40 chỗ 180.000
Minh Quốc 09:00 - 13:00
Thời gian: 04:00
Văn phòng Kon Tum Bến Xe Quy Nhơn Ghế ngồi 16 chỗ mới 100.000
Minh Quốc 18:00 - 05:40
Thời gian: 11:40
Văn phòng Kon Tum Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 230.000
Minh Quốc 21:00 - 06:00
Thời gian: 09:00
Văn phòng Kon Tum Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 180.000
Minh Quốc 08:00 - 12:00
Thời gian: 04:00
Văn phòng Kon Tum Bến Xe Quy Nhơn Ghế ngồi 16 chỗ mới 100.000
Minh Quốc 18:30 - 06:10
Thời gian: 11:40
Văn phòng Kon Tum Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 230.000
Minh Quốc 21:00 - 05:35
Thời gian: 08:35
Văn phòng Kon Tum Ngã Tư Túy Loan - QL14B Giường nằm 40 chỗ 180.000
Minh Quốc 16:30 - 04:10
Thời gian: 11:40
Văn phòng Kon Tum Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 230.000
Minh Quốc 20:00 - 06:00
Thời gian: 10:00
Văn phòng Kon Tum Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 40 chỗ 200.000
Minh Quốc 16:30 - 17:30
Thời gian: 01:00
Văn phòng Kon Tum Pleiku, quốc lộ 14 Giường nằm 40 chỗ 230.000
Minh Quốc 17:00 - 04:40
Thời gian: 11:40
Văn phòng Kon Tum Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 230.000
Minh Quốc 19:30 - 04:30
Thời gian: 09:00
Văn phòng Kon Tum Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 180.000
Minh Quốc 06:00 - 10:00
Thời gian: 04:00
Văn phòng Kon Tum Bến Xe Quy Nhơn Ghế ngồi 16 chỗ mới 100.000
Minh Quốc 17:30 - 05:10
Thời gian: 11:40
Văn phòng Kon Tum Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 230.000
Minh Quốc 20:30 - 05:30
Thời gian: 09:00
Văn phòng Kon Tum Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 180.000
Minh Quốc 07:00 - 11:00
Thời gian: 04:00
Văn phòng Kon Tum Bến Xe Quy Nhơn Ghế ngồi 16 chỗ mới 100.000