Văn phòng Huế

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Văn phòng Huế ngày 08/12/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Camel Travel 17:30 - 06:30
Thời gian: 13:00
Văn phòng Huế Văn phòng Hà Nội Giường nằm 41 chỗ 300.000
KT Travel (Trekking Travel) 08:00 - 12:00
Thời gian: 04:00
Văn phòng Huế Văn phòng Hội An Ghế ngồi 35 chỗ 90.000
Hoàng Đức Limousine 06:00 - 08:20
Thời gian: 02:20
Văn phòng Huế Văn phòng Đà Nẵng Limousine 9 chỗ VIP 140.000
Hoàng Đức Limousine 09:00 - 11:20
Thời gian: 02:20
Văn phòng Huế Văn phòng Đà Nẵng Limousine 9 chỗ VIP 140.000
Hoàng Đức Limousine 13:00 - 15:20
Thời gian: 02:20
Văn phòng Huế Văn phòng Đà Nẵng Limousine 9 chỗ VIP 140.000
Minh Đức 09:00 - 04:10
Thời gian: 19:10
Văn phòng Huế Văn Phòng Sài Gòn Giường nằm 40 chỗ 500.000
Sâm Hương 18:30 - 04:00
Thời gian: 09:30
Văn phòng Huế Bến xe phía Nam Thanh Hóa Giường nằm 40 chỗ 230.000
HAV Limousine 11:00 - 13:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Huế Văn phòng Đà Nẵng Limousine 9 chỗ VIP 140.000
HAV Limousine 18:00 - 20:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Huế Văn phòng Đà Nẵng Limousine 9 chỗ VIP 140.000
Hoàng Đức Limousine 16:00 - 18:20
Thời gian: 02:20
Văn phòng Huế Văn phòng Đà Nẵng Limousine 9 chỗ VIP 140.000
Camel Travel 16:40 - 05:30
Thời gian: 12:50
Văn phòng Huế Văn phòng Hà Nội Giường nằm 41 chỗ 370.000
Hoàng Đức Limousine 05:00 - 08:20
Thời gian: 03:20
Văn phòng Huế Hội An Limousine 9 chỗ VIP 240.000
HAV Limousine 08:30 - 10:45
Thời gian: 02:15
Văn phòng Huế Văn phòng Đà Nẵng Limousine 9 chỗ VIP 140.000
HAV Limousine 15:30 - 17:45
Thời gian: 02:15
Văn phòng Huế Văn phòng Đà Nẵng Limousine 9 chỗ VIP 140.000
Hoàng Đức Limousine 14:00 - 16:20
Thời gian: 02:20
Văn phòng Huế Văn phòng Đà Nẵng Limousine 9 chỗ VIP 140.000
Queen Cafe Open Bus 16:30 - 04:30
Thời gian: 12:00
Văn phòng Huế Văn phòng Hà Nội Giường nằm 38 chỗ (có WC) 280.000
Huetourist 08:00 - 13:45
Thời gian: 05:45
Văn phòng Huế Hội An Ghế ngồi 29 chỗ 230.000
Hoàng Đức Limousine 05:00 - 07:20
Thời gian: 02:20
Văn phòng Huế Văn phòng Đà Nẵng Limousine 9 chỗ VIP 140.000
Hoàng Đức Limousine 08:00 - 10:20
Thời gian: 02:20
Văn phòng Huế Văn phòng Đà Nẵng Limousine 9 chỗ VIP 140.000
Hoàng Đức Limousine 11:00 - 13:20
Thời gian: 02:20
Văn phòng Huế Văn phòng Đà Nẵng Limousine 9 chỗ VIP 140.000
Hoàng Đức Limousine 17:00 - 19:20
Thời gian: 02:20
Văn phòng Huế Văn phòng Đà Nẵng Limousine 9 chỗ VIP 140.000
Nhật Tuấn 16:00 - 05:30
Thời gian: 13:30
Văn phòng Huế Bến xe Yên Nghĩa Giường nằm 38 chỗ 300.000
Nhật Tuấn 16:00 - 07:00
Thời gian: 15:00
Văn phòng Huế Bến xe Trung Tâm Thái Nguyên Limousine 22 giường VIP (Có WC) 500.000
Hoàng Đức Limousine 07:00 - 09:20
Thời gian: 02:20
Văn phòng Huế Văn phòng Đà Nẵng Limousine 9 chỗ VIP 140.000
Hoàng Đức Limousine 10:00 - 12:20
Thời gian: 02:20
Văn phòng Huế Văn phòng Đà Nẵng Limousine 9 chỗ VIP 140.000
Hoàng Đức Limousine 15:00 - 17:20
Thời gian: 02:20
Văn phòng Huế Văn phòng Đà Nẵng Limousine 9 chỗ VIP 140.000
Camel Travel 17:00 - 06:00
Thời gian: 13:00
Văn phòng Huế Văn phòng Hà Nội Giường nằm 41 chỗ 300.000
Huetourist 15:30 - 19:00
Thời gian: 03:30
Văn phòng Huế Hội An Ghế ngồi 28 chỗ 190.000
HAV Limousine 07:00 - 09:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Huế Văn phòng Đà Nẵng Limousine 9 chỗ VIP 140.000
HAV Limousine 13:30 - 15:45
Thời gian: 02:15
Văn phòng Huế Văn phòng Đà Nẵng Limousine 9 chỗ VIP 140.000
Hoàng Đức Limousine 12:00 - 14:20
Thời gian: 02:20
Văn phòng Huế Văn phòng Đà Nẵng Limousine 9 chỗ VIP 140.000
Hoàng Đức Limousine 18:00 - 20:20
Thời gian: 02:20
Văn phòng Huế Văn phòng Đà Nẵng Limousine 9 chỗ VIP 140.000