Văn phòng Hà Nội

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Văn phòng Hà Nội ngày 20/05/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cát Bà Express 07:30 - 10:50
Thời gian: 03:20
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 340.000
Good morning Cát Bà 07:30 - 09:55
Thời gian: 02:25
Văn phòng Hà Nội Bến Phà Got Ghế ngồi 34 chỗ 150.000
Việt Trung Limousine 06:40 - 08:00
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Việt Trung Limousine 10:25 - 11:45
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Việt Trung Limousine 15:00 - 16:20
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Việt Trung Limousine 18:40 - 20:00
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Nhật Tuấn 17:00 - 04:00
Thời gian: 11:00
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Đông Hà Giường nằm 38 chỗ 250.000
Nhật Tuấn 17:30 - 06:00
Thời gian: 12:30
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Huế Giường nằm 38 chỗ 300.000
Eco Sapa Limousine 07:10 - 12:10
Thời gian: 05:00
Văn phòng Hà Nội Vp Sapa Limousine 9 chỗ VIP 300.000
Good morning Cát Bà 14:00 - 16:55
Thời gian: 02:55
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 300.000
Vietculturetours 15:00 - 21:00
Thời gian: 06:00
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Hà Giang Limousine 9 chỗ VIP 350.000
Việt Trung Limousine 09:50 - 11:10
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Việt Trung Limousine 14:30 - 15:50
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Việt Trung Limousine 18:00 - 19:20
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Dòng Hiền 17:30 - 04:50
Thời gian: 11:20
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Quảng Trị Giường nằm 40 chỗ 250.000
Nhật Tuấn 17:00 - 05:30
Thời gian: 12:30
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Huế Giường nằm 38 chỗ 300.000
Sapa Limousine VIP 07:00 - 12:05
Thời gian: 05:05
Văn phòng Hà Nội Nhà Thờ Đá Limousine 9 chỗ VIP 310.000
Good morning Cát Bà 10:30 - 13:25
Thời gian: 02:55
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 300.000
Vietculturetours 06:00 - 12:00
Thời gian: 06:00
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Hà Giang Limousine 9 chỗ VIP 350.000
Việt Trung Limousine 08:35 - 09:55
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Việt Trung Limousine 12:20 - 13:40
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Việt Trung Limousine 16:50 - 18:10
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Camel Travel 17:30 - 08:30
Thời gian: 15:00
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Hội An Giường nằm 41 chỗ 370.000
Camel Travel 17:00 - 06:00
Thời gian: 13:00
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Huế Giường nằm 41 chỗ 300.000
Hey Travel 18:30 - 09:00
Thời gian: 14:30
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 36 chỗ (Có WC) 350.000
Green Bus 07:00 - 12:30
Thời gian: 05:30
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Sapa Giường nằm 40 chỗ 250.000
Cát Bà Express 10:45 - 14:05
Thời gian: 03:20
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 340.000
Good morning Cát Bà 14:00 - 16:25
Thời gian: 02:25
Văn phòng Hà Nội Bến Phà Got Ghế ngồi 34 chỗ 150.000
Việt Trung Limousine 08:00 - 09:20
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Việt Trung Limousine 11:45 - 13:05
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Việt Trung Limousine 16:10 - 17:30
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Dòng Hiền 17:30 - 02:50
Thời gian: 09:20
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 40 chỗ 230.000
Hey Travel 18:30 - 05:45
Thời gian: 11:15
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Đông Hà Giường nằm 36 chỗ (Có WC) 280.000
Camel Travel 17:30 - 11:00
Thời gian: 17:30
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 41 chỗ 370.000
Dream Transport Limousine 07:00 - 12:00
Thời gian: 05:00
Văn phòng Hà Nội Nhà thờ Đá Sapa Limousine 9 chỗ VIP 300.000
Good morning Cát Bà 07:30 - 10:25
Thời gian: 02:55
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 300.000
Good morning Cát Bà 10:30 - 12:55
Thời gian: 02:25
Văn phòng Hà Nội Bến Phà Got Ghế ngồi 34 chỗ 150.000
Việt Trung Limousine 07:20 - 08:40
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Việt Trung Limousine 11:00 - 12:20
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Việt Trung Limousine 15:35 - 16:55
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Việt Trung Limousine 19:25 - 20:45
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Nhật Tuấn 17:30 - 04:30
Thời gian: 11:00
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Đông Hà Giường nằm 38 chỗ 250.000
Hey Travel 18:30 - 07:00
Thời gian: 12:30
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Huế Giường nằm 36 chỗ (Có WC) 280.000
Eco Sapa Limousine 07:00 - 12:00
Thời gian: 05:00
Văn phòng Hà Nội Vp Sapa Limousine 9 chỗ VIP 300.000
Hey Travel 20:00 - 05:00
Thời gian: 09:00
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Cao Bằng Giường nằm 36 chỗ (Có WC) 200.000
Cát Bà Express 14:00 - 17:20
Thời gian: 03:20
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 340.000
Hà Giang Shuttle Bus 07:00 - 13:00
Thời gian: 06:00
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Hà Giang Giường nằm 40 chỗ WC 230.000
Việt Trung Limousine 09:10 - 10:30
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Việt Trung Limousine 13:50 - 15:10
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Việt Trung Limousine 17:25 - 18:45
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Hey Travel 18:30 - 10:00
Thời gian: 15:30
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Hội An Giường nằm 36 chỗ (Có WC) 350.000
Camel Travel 19:00 - 08:00
Thời gian: 13:00
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Huế Giường nằm 41 chỗ 300.000
Sapa Limousine VIP 06:30 - 11:35
Thời gian: 05:05
Văn phòng Hà Nội Nhà Thờ Đá Limousine 9 chỗ VIP 310.000
Sapa Shuttle Bus 22:00 - 03:20
Thời gian: 05:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Sapa Giường nằm 40 chỗ WC 168.000