Văn phòng Hà Nội

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Văn phòng Hà Nội ngày 18/11/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Quang Nghị VIP 16:00 - 22:00
Thời gian: 06:00
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Hà Giang Limousine 14 chỗ VIP 300.000
Queen Cafe Open Bus 18:00 - 09:30
Thời gian: 15:30
Văn phòng Hà Nội 117 Tôn Đức Thắng Giường nằm 38 chỗ (có WC) 360.000
Hey Travel 18:30 - 05:45
Thời gian: 11:15
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Đông Hà Giường nằm 36 chỗ (Có WC) 280.000
Daily Limousine 07:15 - 10:15
Thời gian: 03:00
Văn phòng Hà Nội Yên Bái Limousine 9 chỗ VIP 300.000
Daily Limousine 06:45 - 09:05
Thời gian: 02:20
Văn phòng Hà Nội Yên Bái Limousine 12 chỗ VIP 300.000
Golden Limousine 15:00 - 17:20
Thời gian: 02:20
Văn phòng Hà Nội Yên Bái Limousine 9 chỗ VIP 300.000
Hey Travel 18:30 - 09:00
Thời gian: 14:30
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 36 chỗ (Có WC) 350.000
Limousine AB 07:30 - 12:00
Thời gian: 04:30
Văn phòng Hà Nội Bến xe Lào Cai Limousine 9 chỗ VIP 300.000
Green Limousine 09:00 - 11:02
Thời gian: 02:02
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Bắc Giang Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Green Limousine 06:00 - 07:45
Thời gian: 01:45
Văn phòng Hà Nội Yên Dũng Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Green Limousine 11:00 - 12:45
Thời gian: 01:45
Văn phòng Hà Nội Yên Dũng Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Green Limousine 13:00 - 14:00
Thời gian: 01:00
Văn phòng Hà Nội Thành phố Bắc Ninh Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Quang Nghị VIP 07:00 - 13:00
Thời gian: 06:00
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Hà Giang Limousine 14 chỗ VIP 300.000
Queen Cafe Open Bus 18:00 - 02:00
Thời gian: 08:00
Văn phòng Hà Nội Thị trấn Phong Nha Giường nằm 38 chỗ (có WC) 280.000
Dòng Hiền 17:30 - 04:50
Thời gian: 11:20
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Quảng Trị Giường nằm 40 chỗ 250.000
Camel Travel 19:00 - 08:00
Thời gian: 13:00
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Huế Giường nằm 41 chỗ 300.000
Daily Limousine 06:30 - 08:50
Thời gian: 02:20
Văn phòng Hà Nội Yên Bái Limousine 9 chỗ VIP 300.000
Golden Limousine 14:30 - 16:50
Thời gian: 02:20
Văn phòng Hà Nội Yên Bái Limousine 9 chỗ VIP 300.000
Queen Cafe Open Bus 18:00 - 08:30
Thời gian: 14:30
Văn phòng Hà Nội 101 Đường 3/2 Giường nằm 38 chỗ (có WC) 360.000
Hoàng Yến Express Limousine 07:15 - 10:55
Thời gian: 03:40
Văn phòng Hà Nội Bảo Hà Limousine 11 chỗ VIP 320.000
Green Limousine 06:00 - 08:02
Thời gian: 02:02
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Bắc Giang Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Green Limousine 18:00 - 20:02
Thời gian: 02:02
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Bắc Giang Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Green Limousine 09:00 - 10:45
Thời gian: 01:45
Văn phòng Hà Nội Yên Dũng Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Green Limousine 09:00 - 10:00
Thời gian: 01:00
Văn phòng Hà Nội Thành phố Bắc Ninh Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Vietculturetours 06:30 - 12:30
Thời gian: 06:00
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Hà Giang (Phượt House) Limousine 9 chỗ VIP 350.000
Queen Cafe Open Bus 18:00 - 02:00
Thời gian: 08:00
Văn phòng Hà Nội 22 Hồ Xuân Hương Giường nằm 38 chỗ (có WC) 280.000
Thanh Bắc Limousine 16:30 - 04:00
Thời gian: 11:30
Văn phòng Hà Nội Quảng Trị Limousine 32 Giường VIP 300.000
Daily Limousine 06:45 - 09:45
Thời gian: 03:00
Văn phòng Hà Nội Yên Bái Limousine 9 chỗ VIP 300.000
Golden Limousine 07:00 - 09:20
Thời gian: 02:20
Văn phòng Hà Nội Yên Bái Limousine 9 chỗ VIP 300.000
Daily Limousine 07:45 - 10:05
Thời gian: 02:20
Văn phòng Hà Nội Yên Bái Limousine 12 chỗ VIP 300.000
Camel Travel 17:30 - 11:00
Thời gian: 17:30
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 41 chỗ 370.000
Limousine AB 07:30 - 11:00
Thời gian: 03:30
Văn phòng Hà Nội Bảo Hà Limousine 9 chỗ VIP 300.000
Green Limousine 07:00 - 09:02
Thời gian: 02:02
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Bắc Giang Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Green Limousine 06:00 - 07:25
Thời gian: 01:25
Văn phòng Hà Nội Việt Yên Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Green Limousine 11:00 - 12:25
Thời gian: 01:25
Văn phòng Hà Nội Việt Yên Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Green Limousine 11:00 - 12:00
Thời gian: 01:00
Văn phòng Hà Nội Thành phố Bắc Ninh Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Good morning Cát Bà 07:30 - 11:10
Thời gian: 03:40
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 240.000
Vietculturetours 15:00 - 21:00
Thời gian: 06:00
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Hà Giang (Phượt House) Limousine 9 chỗ VIP 350.000
Camel Travel 17:30 - 08:30
Thời gian: 15:00
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Hội An Giường nằm 41 chỗ 370.000
Thanh Bắc Limousine 16:30 - 05:30
Thời gian: 13:00
Văn phòng Hà Nội Bến Xe Phía Bắc Huế Limousine 32 Giường VIP 350.000
Daily Limousine 14:45 - 17:45
Thời gian: 03:00
Văn phòng Hà Nội Yên Bái Limousine 9 chỗ VIP 300.000
Daily Limousine 07:00 - 09:20
Thời gian: 02:20
Văn phòng Hà Nội Yên Bái Limousine 9 chỗ VIP 300.000
Golden Limousine 06:30 - 08:00
Thời gian: 01:30
Văn phòng Hà Nội Phú Thọ Limousine 9 chỗ VIP 300.000
Hoàng Yến Express Limousine 07:15 - 13:15
Thời gian: 06:00
Văn phòng Hà Nội Nhà thờ Đá Sapa Limousine 11 chỗ VIP 320.000
Golden Limousine 06:30 - 12:25
Thời gian: 05:55
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Sapa Limousine 9 chỗ VIP 300.000
Green Limousine 11:00 - 13:02
Thời gian: 02:02
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Bắc Giang Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Green Limousine 07:00 - 08:25
Thời gian: 01:25
Văn phòng Hà Nội Việt Yên Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Green Limousine 13:00 - 14:25
Thời gian: 01:25
Văn phòng Hà Nội Việt Yên Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Green Limousine 16:00 - 17:00
Thời gian: 01:00
Văn phòng Hà Nội Thành phố Bắc Ninh Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Good morning Cát Bà 10:30 - 14:10
Thời gian: 03:40
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 240.000
Thanh Bắc Limousine 16:30 - 02:00
Thời gian: 09:30
Văn phòng Hà Nội Quảng Bình (Dọc QL 1A) Limousine 32 Giường VIP 250.000
Hey Travel 18:30 - 10:00
Thời gian: 15:30
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Hội An Giường nằm 36 chỗ (Có WC) 350.000
Queen Cafe Open Bus 18:00 - 06:00
Thời gian: 12:00
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Huế Giường nằm 38 chỗ (có WC) 280.000
Daily Limousine 15:15 - 18:15
Thời gian: 03:00
Văn phòng Hà Nội Yên Bái Limousine 9 chỗ VIP 300.000
Golden Limousine 07:30 - 09:50
Thời gian: 02:20
Văn phòng Hà Nội Yên Bái Limousine 9 chỗ VIP 300.000
Golden Limousine 07:00 - 08:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Hà Nội Phú Thọ Limousine 9 chỗ VIP 300.000
Limousine AB 07:30 - 13:00
Thời gian: 05:30
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Sapa Limousine 9 chỗ VIP 300.000
Green Limousine 07:30 - 09:30
Thời gian: 02:00
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Tam Đảo Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Green Limousine 13:00 - 15:02
Thời gian: 02:02
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Bắc Giang Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Green Limousine 07:00 - 08:45
Thời gian: 01:45
Văn phòng Hà Nội Yên Dũng Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Green Limousine 06:00 - 07:00
Thời gian: 01:00
Văn phòng Hà Nội Thành phố Bắc Ninh Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Green Limousine 18:00 - 19:00
Thời gian: 01:00
Văn phòng Hà Nội Thành phố Bắc Ninh Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Good morning Cát Bà 14:00 - 17:40
Thời gian: 03:40
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 240.000
Dòng Hiền 17:30 - 02:50
Thời gian: 09:20
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 40 chỗ 230.000
Halong Impressive Cruise 09:20 - 11:20
Thời gian: 02:00
Văn phòng Hà Nội Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu Ghế ngồi 16 chỗ 200.000
Camel Travel 17:00 - 06:00
Thời gian: 13:00
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Huế Giường nằm 41 chỗ 300.000
Golden Limousine 06:30 - 08:50
Thời gian: 02:20
Văn phòng Hà Nội Yên Bái Limousine 9 chỗ VIP 300.000
Daily Limousine 07:30 - 09:50
Thời gian: 02:20
Văn phòng Hà Nội Yên Bái Limousine 9 chỗ VIP 300.000
Golden Limousine 07:30 - 09:00
Thời gian: 01:30
Văn phòng Hà Nội Phú Thọ Limousine 9 chỗ VIP 300.000
Hoàng Yến Express Limousine 07:15 - 11:55
Thời gian: 04:40
Văn phòng Hà Nội Bến xe Trung Tâm Lào Cai Limousine 11 chỗ VIP 320.000
Green Limousine 07:30 - 08:50
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Flamingo Đại Lải Resort Limousine 9 chỗ VIP 160.000
Green Limousine 16:00 - 18:02
Thời gian: 02:02
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Bắc Giang Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Green Limousine 09:00 - 10:25
Thời gian: 01:25
Văn phòng Hà Nội Việt Yên Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Green Limousine 07:00 - 08:00
Thời gian: 01:00
Văn phòng Hà Nội Thành phố Bắc Ninh Limousine 9 chỗ VIP 110.000
Green Limousine 15:00 - 16:00
Thời gian: 01:00
Văn phòng Hà Nội Thành phố Bắc Ninh Limousine 9 chỗ VIP 110.000