Văn phòng Hà Nội

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Văn phòng Hà Nội ngày 09/08/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Phòng Travel 05:00 - 06:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Hải Phòng Limousine 9 chỗ VIP 220.000
Hải Phòng Travel 09:00 - 10:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Hải Phòng Limousine 9 chỗ VIP 220.000
Hải Phòng Travel 17:00 - 18:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Hải Phòng Limousine 9 chỗ VIP 220.000
Hoàng Phú Limousine 05:00 - 07:55
Thời gian: 02:55
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Quảng Ninh Limousine 9 chỗ VIP 200.000
Royal Limousine 08:00 - 10:50
Thời gian: 02:50
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Hạ Long Limousine 9 chỗ VIP 250.000
Camel Travel 17:00 - 06:00
Thời gian: 13:00
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Huế Giường nằm 41 chỗ 300.000
Daily Limousine 06:45 - 09:05
Thời gian: 02:20
Văn phòng Hà Nội Yên Bái Limousine 12 chỗ 320.000
Daily Limousine 07:30 - 09:50
Thời gian: 02:20
Văn phòng Hà Nội Yên Bái Limousine 9 chỗ VIP 320.000
Hey Travel 18:30 - 09:00
Thời gian: 14:30
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 36 chỗ (Có WC) 350.000
Eco Green Limousine 06:30 - 12:00
Thời gian: 05:30
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Sapa Limousine 9 chỗ 300.000
Nam Thắng Limousine 07:00 - 12:15
Thời gian: 05:15
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Sapa Limousine 9 chỗ VIP 320.000
Green Limousine 10:00 - 12:00
Thời gian: 02:00
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Tam Đảo Limousine 9 chỗ 130.000
Green Limousine 16:00 - 18:02
Thời gian: 02:02
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Bắc Giang Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 09:00 - 10:25
Thời gian: 01:25
Văn phòng Hà Nội Việt Yên Limousine 9 chỗ 110.000
Cat Ba Discovery 10:00 - 13:30
Thời gian: 03:30
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 45 chỗ 250.000
Hải Phòng Travel 15:00 - 16:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Hải Phòng Limousine 9 chỗ VIP 220.000
Hey Travel 18:30 - 10:00
Thời gian: 15:30
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Hội An Giường nằm 36 chỗ (Có WC) 350.000
Hoàng Phú Limousine 05:05 - 08:00
Thời gian: 02:55
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Quảng Ninh Limousine 9 chỗ VIP 200.000
Thanh Bắc Limousine 16:30 - 04:00
Thời gian: 11:30
Văn phòng Hà Nội Quảng Trị Limousine giường nằm 32 chỗ 300.000
Golden Limousine 06:40 - 09:00
Thời gian: 02:20
Văn phòng Hà Nội Yên Bái Limousine 9 chỗ 340.000
Golden Limousine 07:20 - 09:40
Thời gian: 02:20
Văn phòng Hà Nội Yên Bái Limousine 9 chỗ 340.000
Queen Cafe Open Bus 18:00 - 08:30
Thời gian: 14:30
Văn phòng Hà Nội 101 Đường 3/2 Giường nằm 38 chỗ - WC 360.000
Golden Limousine 06:20 - 12:15
Thời gian: 05:55
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Sapa Limousine 9 chỗ 340.000
BUS ĐỨC MINH LIMOUSINE 07:00 - 12:20
Thời gian: 05:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Sapa Limousine 9 chỗ 300.000
Green Limousine 07:30 - 09:30
Thời gian: 02:00
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Tam Đảo Limousine 9 chỗ 130.000
Green Limousine 13:00 - 15:02
Thời gian: 02:02
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Bắc Giang Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 07:00 - 08:45
Thời gian: 01:45
Văn phòng Hà Nội Yên Dũng Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 06:00 - 07:00
Thời gian: 01:00
Văn phòng Hà Nội Thành phố Bắc Ninh Limousine 9 chỗ 110.000
Cat Ba Discovery 08:00 - 11:30
Thời gian: 03:30
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 45 chỗ 250.000
Cat Ba Discovery 14:00 - 17:30
Thời gian: 03:30
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 45 chỗ 250.000
Royal Limousine 06:50 - 12:50
Thời gian: 06:00
Văn phòng Hà Nội Bến Xe Hà Giang Limousine 9 chỗ VIP 320.000
Daily Limousine 07:30 - 10:20
Thời gian: 02:50
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Hạ Long Limousine 9 chỗ 300.000
Dream Transport Limousine 08:30 - 11:00
Thời gian: 02:30
Văn phòng Hà Nội Khách Sạn Mường Thanh Luxury Quảng Ninh Limousine 9 chỗ 230.000
Golden Limousine 06:20 - 08:40
Thời gian: 02:20
Văn phòng Hà Nội Yên Bái Limousine 9 chỗ 340.000
Golden Limousine 07:10 - 09:30
Thời gian: 02:20
Văn phòng Hà Nội Yên Bái Limousine 9 chỗ 340.000
Nam Thắng Limousine 15:00 - 17:20
Thời gian: 02:20
Văn phòng Hà Nội Yên Bái Limousine 9 chỗ VIP 320.000
Ninh Quỳnh Car Vip 05:00 - 08:20
Thời gian: 03:20
Văn phòng Hà Nội Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị Limousine 9 chỗ 200.000
Sapa Limousine VIP 06:30 - 12:00
Thời gian: 05:30
Văn phòng Hà Nội Nhà thờ Đá Sapa Limousine 9 chỗ 330.000
Hava Sapa Limousine 07:00 - 12:40
Thời gian: 05:40
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Sapa Limousine 9 chỗ 300.000
Green Limousine 07:00 - 09:02
Thời gian: 02:02
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Bắc Giang Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 06:00 - 07:25
Thời gian: 01:25
Văn phòng Hà Nội Việt Yên Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 11:00 - 12:25
Thời gian: 01:25
Văn phòng Hà Nội Việt Yên Limousine 9 chỗ 110.000
Hải Phòng Travel 07:00 - 08:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Hải Phòng Limousine 9 chỗ VIP 220.000
Hải Phòng Travel 11:00 - 12:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Hải Phòng Limousine 9 chỗ VIP 220.000
Camel Travel 17:30 - 11:00
Thời gian: 17:30
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Hội An Giường nằm 41 chỗ 370.000
Dream Transport Limousine 07:30 - 10:00
Thời gian: 02:30
Văn phòng Hà Nội Khách Sạn Mường Thanh Luxury Quảng Ninh Limousine 9 chỗ 230.000
Ninh Quỳnh Car Vip 11:00 - 13:30
Thời gian: 02:30
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Hạ Long Limousine 9 chỗ 180.000
Daily Limousine 06:30 - 08:50
Thời gian: 02:20
Văn phòng Hà Nội Yên Bái Limousine 9 chỗ VIP 320.000
Daily Limousine 07:00 - 09:20
Thời gian: 02:20
Văn phòng Hà Nội Yên Bái Limousine 9 chỗ VIP 320.000
Khánh Thịnh Limousine 13:00 - 16:15
Thời gian: 03:15
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Phù Yên Limousine 9 chỗ 200.000
Ninh Quỳnh Car Vip 06:00 - 09:20
Thời gian: 03:20
Văn phòng Hà Nội Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị Limousine 9 chỗ 200.000
Dream Transport Limousine 06:30 - 11:30
Thời gian: 05:00
Văn phòng Hà Nội Nhà thờ Đá Sapa Limousine 9 chỗ 300.000
Eco Sapa Limousine 07:00 - 12:00
Thời gian: 05:00
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Sapa Limousine 9 chỗ VIP 280.000
Green Limousine 09:00 - 11:02
Thời gian: 02:02
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Bắc Giang Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 06:00 - 07:45
Thời gian: 01:45
Văn phòng Hà Nội Yên Dũng Limousine 9 chỗ 110.000
Full Moon 10:30 - 14:15
Thời gian: 03:45
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 250.000
Hải Phòng Travel 13:00 - 14:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Hải Phòng Limousine 9 chỗ VIP 220.000
Queen Cafe Open Bus 18:00 - 09:30
Thời gian: 15:30
Văn phòng Hà Nội 117 Tôn Đức Thắng Giường nằm 38 chỗ - WC 360.000
Ninh Quỳnh Car Vip 09:00 - 11:30
Thời gian: 02:30
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Hạ Long Limousine 9 chỗ 180.000
Dòng Hiền 17:30 - 04:50
Thời gian: 11:20
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Quảng Trị Giường nằm 40 chỗ 250.000
Nam Thắng Limousine 07:00 - 09:20
Thời gian: 02:20
Văn phòng Hà Nội Yên Bái Limousine 9 chỗ VIP 320.000
Daily Limousine 07:15 - 09:35
Thời gian: 02:20
Văn phòng Hà Nội Yên Bái Limousine 9 chỗ VIP 320.000
Camel Travel 17:30 - 11:00
Thời gian: 17:30
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 41 chỗ 370.000
Ninh Quỳnh Car Vip 07:00 - 10:20
Thời gian: 03:20
Văn phòng Hà Nội Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị Limousine 9 chỗ 200.000
Daily Limousine 06:30 - 12:25
Thời gian: 05:55
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Sapa Limousine 9 chỗ VIP 320.000
Hoàng Phú Limousine 07:30 - 13:00
Thời gian: 05:30
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Sapa Limousine 11 chỗ VIP 300.000
Green Limousine 11:00 - 13:02
Thời gian: 02:02
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Bắc Giang Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 07:00 - 08:25
Thời gian: 01:25
Văn phòng Hà Nội Việt Yên Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 13:00 - 14:25
Thời gian: 01:25
Văn phòng Hà Nội Việt Yên Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 11:00 - 12:00
Thời gian: 01:00
Văn phòng Hà Nội Thành phố Bắc Ninh Limousine 9 chỗ 110.000
Daily Limousine 07:00 - 08:55
Thời gian: 01:55
Văn phòng Hà Nội Khách sạn Thùy Anh Ninh Bình Limousine 9 chỗ VIP 150.000
Daily Limousine 13:00 - 14:55
Thời gian: 01:55
Văn phòng Hà Nội Khách sạn Thùy Anh Ninh Bình Limousine 9 chỗ VIP 150.000
Green Limousine 16:00 - 17:00
Thời gian: 01:00
Văn phòng Hà Nội Thành phố Bắc Ninh Limousine 9 chỗ 110.000
Daily Limousine 09:00 - 10:55
Thời gian: 01:55
Văn phòng Hà Nội Khách sạn Thùy Anh Ninh Bình Limousine 9 chỗ VIP 150.000
Green Limousine 11:00 - 12:45
Thời gian: 01:45
Văn phòng Hà Nội Yên Dũng Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 13:00 - 14:00
Thời gian: 01:00
Văn phòng Hà Nội Thành phố Bắc Ninh Limousine 9 chỗ 110.000
Royal Limousine 08:00 - 09:55
Thời gian: 01:55
Văn phòng Hà Nội Khách sạn Thùy Anh Ninh Bình Limousine 9 chỗ VIP 150.000
Green Limousine 07:00 - 08:00
Thời gian: 01:00
Văn phòng Hà Nội Thành phố Bắc Ninh Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 15:00 - 16:00
Thời gian: 01:00
Văn phòng Hà Nội Thành phố Bắc Ninh Limousine 9 chỗ 110.000
Daily Limousine 11:00 - 12:55
Thời gian: 01:55
Văn phòng Hà Nội Khách sạn Thùy Anh Ninh Bình Limousine 9 chỗ VIP 150.000
Green Limousine 18:00 - 19:00
Thời gian: 01:00
Văn phòng Hà Nội Thành phố Bắc Ninh Limousine 9 chỗ 110.000
Royal Limousine 10:00 - 11:55
Thời gian: 01:55
Văn phòng Hà Nội Khách sạn Thùy Anh Ninh Bình Limousine 9 chỗ VIP 150.000
Full Moon 07:30 - 11:15
Thời gian: 03:45
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 250.000
Full Moon 14:00 - 17:45
Thời gian: 03:45
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 250.000
Daily Limousine 06:30 - 12:30
Thời gian: 06:00
Văn phòng Hà Nội Bến Xe Hà Giang Limousine 9 chỗ VIP 320.000
Royal Limousine 06:00 - 08:50
Thời gian: 02:50
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Hạ Long Limousine 9 chỗ VIP 250.000
Daily Limousine 08:00 - 10:50
Thời gian: 02:50
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Hạ Long Limousine 9 chỗ 300.000
Camel Travel 19:00 - 08:00
Thời gian: 13:00
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Huế Giường nằm 41 chỗ 300.000
Nam Thắng Limousine 07:30 - 09:50
Thời gian: 02:20
Văn phòng Hà Nội Yên Bái Limousine 9 chỗ VIP 320.000
Nam Thắng Limousine 14:30 - 16:50
Thời gian: 02:20
Văn phòng Hà Nội Yên Bái Limousine 9 chỗ VIP 320.000
Ninh Quỳnh Car Vip 04:00 - 07:20
Thời gian: 03:20
Văn phòng Hà Nội Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị Limousine 9 chỗ 200.000
Limousine AB 06:30 - 12:00
Thời gian: 05:30
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Sapa Limousine 9 chỗ 300.000
Hoàng Yến Express 07:00 - 12:30
Thời gian: 05:30
Văn phòng Hà Nội Nhà thờ Đá Sapa Limousine 9 chỗ 320.000
Green Limousine 06:00 - 08:02
Thời gian: 02:02
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Bắc Giang Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 18:00 - 20:02
Thời gian: 02:02
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Bắc Giang Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 09:00 - 10:45
Thời gian: 01:45
Văn phòng Hà Nội Yên Dũng Limousine 9 chỗ 110.000
Green Limousine 09:00 - 10:00
Thời gian: 01:00
Văn phòng Hà Nội Thành phố Bắc Ninh Limousine 9 chỗ 110.000
Royal Limousine 06:00 - 07:55
Thời gian: 01:55
Văn phòng Hà Nội Khách sạn Thùy Anh Ninh Bình Limousine 9 chỗ VIP 150.000
Royal Limousine 14:00 - 15:55
Thời gian: 01:55
Văn phòng Hà Nội Khách sạn Thùy Anh Ninh Bình Limousine 9 chỗ VIP 150.000