Văn phòng Hà Nội

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Văn phòng Hà Nội ngày 23/09/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cát Bà Express 07:30 - 10:50
Thời gian: 03:20
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 300.000
Hà Giang Shuttle Bus 07:00 - 13:00
Thời gian: 06:00
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Hà Giang Giường nằm 40 chỗ 230.000
Việt Trung Limousine 08:35 - 09:55
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Việt Trung Limousine 12:20 - 13:40
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Việt Trung Limousine 16:50 - 18:10
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Queen Cafe Open Bus 18:00 - 02:00
Thời gian: 08:00
Văn phòng Hà Nội 22 Hồ Xuân Hương Giường nằm 38 chỗ (có WC) 280.000
Dream Transport Limousine 08:05 - 10:05
Thời gian: 02:00
Văn phòng Hà Nội Khách Sạn Mường Thanh Luxury Quảng Ninh Limousine 9 chỗ VIP 230.000
Camel Travel 17:00 - 06:00
Thời gian: 13:00
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Huế Giường nằm 41 chỗ 300.000
Camel Travel 17:30 - 11:00
Thời gian: 17:30
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 41 chỗ 370.000
Good morning Cát Bà 10:30 - 13:25
Thời gian: 02:55
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 400.000
Việt Trung Limousine 06:40 - 08:00
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Việt Trung Limousine 10:25 - 11:45
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Việt Trung Limousine 15:00 - 16:20
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Việt Trung Limousine 18:40 - 20:00
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Camel Travel 17:30 - 08:30
Thời gian: 15:00
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Hội An Giường nằm 41 chỗ 370.000
Nhật Tuấn 17:30 - 04:30
Thời gian: 11:00
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Đông Hà Giường nằm 38 chỗ 250.000
Nhật Tuấn 17:30 - 06:00
Thời gian: 12:30
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Huế Giường nằm 38 chỗ 300.000
Dream Transport Limousine 07:00 - 12:00
Thời gian: 05:00
Văn phòng Hà Nội Nhà thờ Đá Sapa Limousine 9 chỗ VIP 300.000
Good morning Cát Bà 07:30 - 10:25
Thời gian: 02:55
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 400.000
Hà Giang Shuttle Bus 11:00 - 17:00
Thời gian: 06:00
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Hà Giang Giường nằm 40 chỗ 230.000
Việt Trung Limousine 09:10 - 10:30
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Việt Trung Limousine 13:50 - 15:10
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Việt Trung Limousine 17:25 - 18:45
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Dòng Hiền 17:30 - 02:50
Thời gian: 09:20
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Quảng Bình Giường nằm 40 chỗ 230.000
Dòng Hiền 17:30 - 04:50
Thời gian: 11:20
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Quảng Trị Giường nằm 40 chỗ 250.000
Camel Travel 19:00 - 08:00
Thời gian: 13:00
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Huế Giường nằm 41 chỗ 300.000
Hey Travel 18:30 - 09:00
Thời gian: 14:30
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 36 chỗ (Có WC) 350.000
Cát Bà Express 14:00 - 17:20
Thời gian: 03:20
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 300.000
Việt Trung Limousine 07:20 - 08:40
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Việt Trung Limousine 11:00 - 12:20
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Việt Trung Limousine 15:35 - 16:55
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Việt Trung Limousine 19:25 - 20:45
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Hey Travel 18:30 - 10:00
Thời gian: 15:30
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Hội An Giường nằm 36 chỗ (Có WC) 350.000
Hey Travel 18:30 - 05:45
Thời gian: 11:15
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Đông Hà Giường nằm 36 chỗ (Có WC) 280.000
Hey Travel 18:30 - 07:00
Thời gian: 12:30
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Huế Giường nằm 36 chỗ (Có WC) 280.000
Cát Bà Express 10:45 - 14:05
Thời gian: 03:20
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 300.000
Hà Giang Shuttle Bus 19:00 - 01:00
Thời gian: 06:00
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Hà Giang Giường nằm 40 chỗ 230.000
Việt Trung Limousine 09:50 - 11:10
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Việt Trung Limousine 14:30 - 15:50
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Việt Trung Limousine 18:00 - 19:20
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Queen Cafe Open Bus 18:00 - 09:30
Thời gian: 15:30
Văn phòng Hà Nội 117 Tôn Đức Thắng Giường nằm 38 chỗ (có WC) 360.000
Nhật Tuấn 17:00 - 04:00
Thời gian: 11:00
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Đông Hà Giường nằm 38 chỗ 250.000
Nhật Tuấn 17:00 - 05:30
Thời gian: 12:30
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Huế Giường nằm 38 chỗ 300.000
Sapa Limousine VIP 06:30 - 11:35
Thời gian: 05:05
Văn phòng Hà Nội Nhà Thờ Đá Limousine 9 chỗ VIP 310.000
Good morning Cát Bà 14:00 - 16:55
Thời gian: 02:55
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Cát Bà Ghế ngồi 34 chỗ 400.000
Việt Trung Limousine 08:00 - 09:20
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Việt Trung Limousine 11:45 - 13:05
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Việt Trung Limousine 16:10 - 17:30
Thời gian: 01:20
Văn phòng Hà Nội Văn Phòng Phủ Lý Ghế ngồi 16 chỗ 50.000
Dòng Hiền 17:30 - 00:10
Thời gian: 06:40
Văn phòng Hà Nội Hà Tĩnh (Dọc Quốc Lộ 1A) Giường nằm 40 chỗ 200.000
Dream Transport Limousine 08:00 - 10:00
Thời gian: 02:00
Văn phòng Hà Nội Khách Sạn Mường Thanh Luxury Quảng Ninh Limousine 9 chỗ VIP 230.000
Queen Cafe Open Bus 18:00 - 06:00
Thời gian: 12:00
Văn phòng Hà Nội Văn phòng Huế Giường nằm 38 chỗ (có WC) 280.000
Queen Cafe Open Bus 18:00 - 08:30
Thời gian: 14:30
Văn phòng Hà Nội 101 Đường 3/2 Giường nằm 38 chỗ (có WC) 360.000