Văn phòng Đông Hà

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Văn phòng Đông Hà ngày 24/07/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Thanh Liễu 18:00 - 05:00
Thời gian: 11:00
Văn phòng Đông Hà 200A Phạm Văn Đồng Giường nằm 44 chỗ 350.000
Tân Quang Dũng Limousine 07:00 - 10:45
Thời gian: 03:45
Văn phòng Đông Hà Văn phòng Đà Nẵng Limousine 9 chỗ VIP 170.000
Tân Quang Dũng Limousine 14:00 - 17:45
Thời gian: 03:45
Văn phòng Đông Hà Văn phòng Đà Nẵng Limousine 9 chỗ VIP 170.000
Tân Quang Dũng Limousine 06:00 - 07:30
Thời gian: 01:30
Văn phòng Đông Hà Cây xăng Big C Huế Limousine 9 chỗ VIP 170.000
Tân Quang Dũng Limousine 11:30 - 15:15
Thời gian: 03:45
Văn phòng Đông Hà Văn phòng Đà Nẵng Limousine 9 chỗ VIP 170.000
Tân Quang Dũng Limousine 18:00 - 21:45
Thời gian: 03:45
Văn phòng Đông Hà Văn phòng Đà Nẵng Limousine 9 chỗ VIP 170.000
Thanh Liễu 18:00 - 07:00
Thời gian: 13:00
Văn phòng Đông Hà Bến xe Thái Nguyên Giường nằm 44 chỗ 350.000
Tân Quang Dũng Limousine 09:00 - 12:45
Thời gian: 03:45
Văn phòng Đông Hà Văn phòng Đà Nẵng Limousine 9 chỗ VIP 170.000
Tân Quang Dũng Limousine 17:00 - 20:45
Thời gian: 03:45
Văn phòng Đông Hà Văn phòng Đà Nẵng Limousine 9 chỗ VIP 170.000
Nhật Tuấn 17:30 - 05:30
Thời gian: 12:00
Văn phòng Đông Hà Bến xe Yên Nghĩa Giường nằm 38 chỗ 270.000
Tân Quang Dũng Limousine 06:00 - 08:00
Thời gian: 02:00
Văn phòng Đông Hà Sân bay Phú Bài Limousine 9 chỗ VIP 170.000
Tân Quang Dũng Limousine 11:35 - 15:20
Thời gian: 03:45
Văn phòng Đông Hà Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 170.000
Hey Travel 19:00 - 07:00
Thời gian: 12:00
Văn phòng Đông Hà Văn phòng Hà Nội Giường nằm 36 chỗ (Có WC) 280.000
Tân Quang Dũng Limousine 08:30 - 12:15
Thời gian: 03:45
Văn phòng Đông Hà Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 38 chỗ (Có WC) 170.000
Tân Quang Dũng Limousine 15:35 - 19:20
Thời gian: 03:45
Văn phòng Đông Hà Văn phòng Đà Nẵng Giường nằm 44 chỗ 170.000
Nhật Tuấn 17:30 - 04:30
Thời gian: 11:00
Văn phòng Đông Hà Văn phòng Hà Nội Giường nằm 38 chỗ 270.000
Tân Quang Dũng Limousine 06:00 - 09:45
Thời gian: 03:45
Văn phòng Đông Hà Văn phòng Đà Nẵng Limousine 9 chỗ VIP 170.000
Tân Quang Dũng Limousine 12:00 - 15:45
Thời gian: 03:45
Văn phòng Đông Hà Văn phòng Đà Nẵng Ghế ngồi 45 chỗ 170.000