Văn phòng Đà Nẵng

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Văn phòng Đà Nẵng ngày 24/07/2019

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Tân Kim Chi 20:15 - 06:45
Thời gian: 10:30
Văn phòng Đà Nẵng Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 44 chỗ 310.000
Tánh Hạnh 12:00 - 15:30
Thời gian: 03:30
Văn phòng Đà Nẵng Văn Phòng Quảng Ngãi Giường nằm 38 chỗ 100.000
Tân Quang Dũng Limousine 07:05 - 10:50
Thời gian: 03:45
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Đông Hà Ghế ngồi 45 chỗ 170.000
Tân Quang Dũng Limousine 14:00 - 17:45
Thời gian: 03:45
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Đông Hà Limousine 9 chỗ VIP 170.000
Tân Quang Dũng Limousine 07:00 - 10:15
Thời gian: 03:15
Văn phòng Đà Nẵng Thị xã Quảng Trị Limousine 9 chỗ VIP 170.000
HAV Limousine 07:00 - 09:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Limousine 9 chỗ VIP 140.000
HAV Limousine 14:00 - 16:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Limousine 9 chỗ VIP 140.000
Hoàng Đức Limousine 12:00 - 14:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Hoàng Đức Limousine 18:00 - 20:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Hey Travel 14:00 - 07:00
Thời gian: 17:00
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Hà Nội Giường nằm 36 chỗ (Có WC) 350.000
Tân Quang Dũng Limousine 06:30 - 10:15
Thời gian: 03:45
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Đông Hà Giường nằm 44 chỗ 170.000
Tân Quang Dũng Limousine 10:35 - 14:20
Thời gian: 03:45
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Đông Hà Giường nằm 44 chỗ 170.000
Tân Quang Dũng Limousine 06:00 - 09:15
Thời gian: 03:15
Văn phòng Đà Nẵng Thị xã Quảng Trị Limousine 9 chỗ VIP 170.000
Tân Kim Chi 19:30 - 04:00
Thời gian: 08:30
Văn phòng Đà Nẵng BigC Thanh Hóa Limousine 34 giường VIP 400.000
HAV Limousine 12:00 - 14:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Limousine 9 chỗ VIP 140.000
HAV Limousine 18:00 - 20:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Limousine 9 chỗ VIP 140.000
Hoàng Đức Limousine 16:00 - 18:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Camel Travel 14:30 - 05:30
Thời gian: 15:00
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Hà Nội Giường nằm 41 chỗ 370.000
Tánh Hạnh 11:30 - 14:30
Thời gian: 03:00
Văn phòng Đà Nẵng Bến xe Quảng Ngãi Giường nằm 38 chỗ 100.000
Tân Quang Dũng Limousine 08:00 - 11:45
Thời gian: 03:45
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Đông Hà Limousine 9 chỗ VIP 170.000
Tân Quang Dũng Limousine 17:00 - 20:45
Thời gian: 03:45
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Đông Hà Limousine 9 chỗ VIP 170.000
Tân Quang Dũng Limousine 07:05 - 10:20
Thời gian: 03:15
Văn phòng Đà Nẵng Thị xã Quảng Trị Ghế ngồi 45 chỗ 170.000
Hoàng Đức Limousine 06:00 - 08:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Hoàng Đức Limousine 09:00 - 11:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Hoàng Đức Limousine 13:00 - 15:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Tân Kim Chi 19:00 - 05:30
Thời gian: 10:30
Văn phòng Đà Nẵng Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 44 chỗ 310.000
Tánh Hạnh 12:00 - 15:00
Thời gian: 03:00
Văn phòng Đà Nẵng Bến xe Quảng Ngãi Giường nằm 38 chỗ 100.000
Tân Quang Dũng Limousine 09:00 - 12:45
Thời gian: 03:45
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Đông Hà Limousine 9 chỗ VIP 170.000
Tân Quang Dũng Limousine 18:00 - 21:45
Thời gian: 03:45
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Đông Hà Limousine 9 chỗ VIP 170.000
Tân Kim Chi 20:15 - 04:45
Thời gian: 08:30
Văn phòng Đà Nẵng BigC Thanh Hóa Giường nằm 44 chỗ 310.000
HAV Limousine 10:00 - 12:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Limousine 9 chỗ VIP 140.000
HAV Limousine 16:00 - 18:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Limousine 9 chỗ VIP 140.000
Hoàng Đức Limousine 14:00 - 16:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Tân Kim Chi 19:30 - 06:00
Thời gian: 10:30
Văn phòng Đà Nẵng Bến xe Nước Ngầm Limousine 34 giường VIP 400.000
Tân Quang Dũng Limousine 06:00 - 09:45
Thời gian: 03:45
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Đông Hà Limousine 9 chỗ VIP 170.000
Tân Quang Dũng Limousine 10:30 - 14:15
Thời gian: 03:45
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Đông Hà Limousine 9 chỗ VIP 170.000
Tân Quang Dũng Limousine 18:05 - 21:50
Thời gian: 03:45
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Đông Hà Giường nằm 38 chỗ (Có WC) 170.000
Tân Kim Chi 19:00 - 03:30
Thời gian: 08:30
Văn phòng Đà Nẵng BigC Thanh Hóa Giường nằm 44 chỗ 310.000
Hoàng Đức Limousine 07:00 - 09:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Hoàng Đức Limousine 10:00 - 12:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Hoàng Đức Limousine 15:00 - 17:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Tánh Hạnh 11:30 - 15:00
Thời gian: 03:30
Văn phòng Đà Nẵng Văn Phòng Quảng Ngãi Giường nằm 38 chỗ 100.000
Tân Quang Dũng Limousine 07:00 - 10:45
Thời gian: 03:45
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Đông Hà Limousine 9 chỗ VIP 170.000
Tân Quang Dũng Limousine 12:00 - 15:45
Thời gian: 03:45
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Đông Hà Limousine 9 chỗ VIP 170.000
Tân Quang Dũng Limousine 06:30 - 09:45
Thời gian: 03:15
Văn phòng Đà Nẵng Thị xã Quảng Trị Giường nằm 44 chỗ 170.000
Hoàng Đức Limousine 05:00 - 07:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Hoàng Đức Limousine 08:00 - 10:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Hoàng Đức Limousine 11:00 - 13:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Limousine 9 chỗ VIP 130.000
Hoàng Đức Limousine 17:00 - 19:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Limousine 9 chỗ VIP 130.000