Văn phòng Đà Nẵng

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Văn phòng Đà Nẵng ngày 09/08/2020

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Tân Kim Chi 20:15 - 06:45
Thời gian: 10:30
Văn phòng Đà Nẵng Bến xe Nước Ngầm Giường nằm 44 chỗ 310.000
Ánh Minh Limousine 13:00 - 15:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn Phòng Quảng Ngãi Limousine 9 chỗ 130.000
Đồng Hành Limousine 08:30 - 11:15
Thời gian: 02:45
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Đông Hà Huyndai Solati 11 chỗ 190.000
Đồng Hành Limousine 06:30 - 09:45
Thời gian: 03:15
Văn phòng Đà Nẵng Thị trấn Gio Linh Huyndai Solati 11 chỗ 230.000
Đồng Hành Limousine 14:00 - 17:15
Thời gian: 03:15
Văn phòng Đà Nẵng Thị trấn Gio Linh Huyndai Solati 11 chỗ 230.000
HAV Limousine 07:00 - 09:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Limousine 9 chỗ 140.000
HAV Limousine 14:00 - 16:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Limousine 9 chỗ 140.000
Nhi Thiên Phát 06:00 - 12:55
Thời gian: 06:55
Văn phòng Đà Nẵng Văn Phòng Gia Lai Ghế ngồi 5 chỗ 250.000
Camel Travel 14:30 - 05:30
Thời gian: 15:00
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Hà Nội Giường nằm 41 chỗ 370.000
Tánh Hạnh 12:00 - 15:30
Thời gian: 03:30
Văn phòng Đà Nẵng Văn Phòng Quảng Ngãi Giường nằm 38 chỗ 100.000
Đồng Hành Limousine 14:00 - 16:45
Thời gian: 02:45
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Đông Hà Huyndai Solati 11 chỗ 190.000
Đồng Hành Limousine 08:30 - 11:45
Thời gian: 03:15
Văn phòng Đà Nẵng Thị trấn Gio Linh Huyndai Solati 11 chỗ 230.000
Đồng Hành Limousine 18:00 - 21:15
Thời gian: 03:15
Văn phòng Đà Nẵng Thị trấn Gio Linh Huyndai Solati 11 chỗ 230.000
HAV Limousine 10:30 - 12:45
Thời gian: 02:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Limousine 9 chỗ 140.000
HAV Limousine 16:00 - 18:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Limousine 9 chỗ 140.000
Nhi Thiên Phát 06:00 - 12:10
Thời gian: 06:10
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng KonTum Ghế ngồi 5 chỗ 250.000
Ánh Minh Limousine 11:00 - 13:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn Phòng Quảng Ngãi Limousine 9 chỗ 130.000
Tánh Hạnh 12:00 - 15:00
Thời gian: 03:00
Văn phòng Đà Nẵng Bến xe Quảng Ngãi Giường nằm 38 chỗ 100.000
Đồng Hành Limousine 18:30 - 21:15
Thời gian: 02:45
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Đông Hà Huyndai Solati 11 chỗ 190.000
Đồng Hành Limousine 12:30 - 15:45
Thời gian: 03:15
Văn phòng Đà Nẵng Thị trấn Gio Linh Huyndai Solati 11 chỗ 230.000
Tân Kim Chi 20:15 - 04:45
Thời gian: 08:30
Văn phòng Đà Nẵng BigC Thanh Hóa Giường nằm 44 chỗ 310.000
HAV Limousine 12:30 - 14:45
Thời gian: 02:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Limousine 9 chỗ 140.000
HAV Limousine 19:30 - 21:45
Thời gian: 02:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Limousine 9 chỗ 140.000
Tân Kim Chi 20:30 - 05:45
Thời gian: 09:15
Văn phòng Đà Nẵng Big C Ninh Bình Limousine giường nằm 34 chỗ 410.000
Hey Travel 14:00 - 07:00
Thời gian: 17:00
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Hà Nội Giường nằm 36 chỗ (Có WC) 350.000
Tánh Hạnh 11:30 - 14:30
Thời gian: 03:00
Văn phòng Đà Nẵng Bến xe Quảng Ngãi Giường nằm 38 chỗ 100.000
Đồng Hành Limousine 18:00 - 20:45
Thời gian: 02:45
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Đông Hà Huyndai Solati 11 chỗ 190.000
Đồng Hành Limousine 12:30 - 15:45
Thời gian: 03:15
Văn phòng Đà Nẵng Cam Lộ Huyndai Solati 11 chỗ 230.000
Đồng Hành Limousine 18:30 - 21:45
Thời gian: 03:15
Văn phòng Đà Nẵng Cam Lộ Huyndai Solati 11 chỗ 230.000
Hoàng Đức Limousine 11:00 - 13:20
Thời gian: 02:20
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Limousine 9 chỗ 140.000
HAV Limousine 18:00 - 20:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Limousine 9 chỗ 140.000
Tân Kim Chi 20:15 - 05:30
Thời gian: 09:15
Văn phòng Đà Nẵng Big C Ninh Bình Giường nằm 44 chỗ 310.000
Tân Kim Chi 20:30 - 07:00
Thời gian: 10:30
Văn phòng Đà Nẵng Bến xe Nước Ngầm Limousine giường nằm 34 chỗ 410.000
Tánh Hạnh 11:30 - 15:00
Thời gian: 03:30
Văn phòng Đà Nẵng Văn Phòng Quảng Ngãi Giường nằm 38 chỗ 100.000
Đồng Hành Limousine 12:30 - 15:15
Thời gian: 02:45
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Đông Hà Huyndai Solati 11 chỗ 190.000
Đồng Hành Limousine 08:30 - 11:45
Thời gian: 03:15
Văn phòng Đà Nẵng Cam Lộ Huyndai Solati 11 chỗ 230.000
Đồng Hành Limousine 18:00 - 21:15
Thời gian: 03:15
Văn phòng Đà Nẵng Cam Lộ Huyndai Solati 11 chỗ 230.000
Hoàng Đức Limousine 08:00 - 10:20
Thời gian: 02:20
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Limousine 9 chỗ 140.000
Hoàng Đức Limousine 17:00 - 19:20
Thời gian: 02:20
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Limousine 9 chỗ 140.000
Nhi Thiên Phát 06:00 - 12:15
Thời gian: 06:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng KonTum Ghế ngồi 5 chỗ 250.000
Ánh Minh Limousine 12:00 - 14:15
Thời gian: 02:15
Văn phòng Đà Nẵng Văn Phòng Quảng Ngãi Limousine 9 chỗ 130.000
Đồng Hành Limousine 06:30 - 09:15
Thời gian: 02:45
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Đông Hà Huyndai Solati 11 chỗ 190.000
Đồng Hành Limousine 06:30 - 09:45
Thời gian: 03:15
Văn phòng Đà Nẵng Cam Lộ Huyndai Solati 11 chỗ 230.000
Đồng Hành Limousine 14:00 - 17:15
Thời gian: 03:15
Văn phòng Đà Nẵng Cam Lộ Huyndai Solati 11 chỗ 230.000
Tân Kim Chi 20:30 - 05:00
Thời gian: 08:30
Văn phòng Đà Nẵng BigC Thanh Hóa Limousine giường nằm 34 chỗ 410.000
Hoàng Đức Limousine 14:00 - 16:20
Thời gian: 02:20
Văn phòng Đà Nẵng Văn phòng Huế Limousine 9 chỗ 140.000
Hoàng Đức Limousine 08:00 - 10:00
Thời gian: 02:00
Văn phòng Đà Nẵng Sân bay Phú Bài Limousine 9 chỗ 140.000